Huddinge behöver en ny färdriktning

Socialdemokraterna vill påbörja en ny färdriktning för Huddinge där vi använder varje skattekrona på bästa sätt samtidigt som vi arbetar för att höja lärartätheten och minska barngruppernas storlek i förskolan där det bäst behövs

Debattartikel publicerad i HuddingeDirekt 10 juni 2019

Huddinge är på många sätt en bra kommun att bo och leva i. Men vi har också stora utmaningar. En av utmaningarna är den stora ojämlikheten och klyftorna som råder mellan Huddinges olika områden. En annan är situationen i Huddinges välfärd som har varit ansträngd under många år.

Vi kommer inte att kunna vända situationen i Huddinges förskolor och skolor över en natt, läget är tyvärr allvarligare än så. Men genom vårt budgetförslag som kommunfullmäktige ska ta ställning till idag – där vi både prioriterar ett ansvarsfullt sparande och att satsa på de verksamheter i kommunen där behoven är som störst – skulle vi påbörja en ny färdriktning för Huddinge.

Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid.

17,6 miljoner mer

Huddinge har idag lägst lärartäthet i landet. Det är allvarligt eftersom att vi samtidigt vet att skickliga och behöriga lärare är grundläggande för elevernas kunskapsresultat.

I vårt budgetförslag föreslår vi därför satsningar på 17,6 miljoner kronor mer än den moderatledda koalitionen till grundskolan för att påbörja arbetet med att höja lärartätheten och skapa en mer jämlik kunskapsskola.

Det livslånga lärandet börjar dock redan i förskolan. Föräldrar, barn och personal ska därför känna sig trygga i att Huddinges förskolor håller hög kvalitet. I stora barngrupper riskerar barnen att inte bli sedda och inte få den trygghet och det lärande som de har rätt till.

Minska barngrupperna

I vårt budgetförslag föreslår vi därför 8,7 miljoner kronor mer än den styrande koalitionen till förskolan för att påbörja ett arbete med att minska barngruppernas storlek där det bäst behövs och därmed ge en bättre arbetsmiljö till både barnen och personalen.

De som har varit med och byggt upp vårt land och lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd.

Vi föreslår därför satsningar på 6,5 miljoner kronor mer än den moderatledda koalitionen för att kunna anställa fler inom omsorgen och hemtjänsten och till att utveckla och använda digitaliseringens möjligheter så att våra äldre ska kunna få den omsorg och trygghet de förtjänar.

Sänk föreningsavgifterna

I vårt starka samhälle har alla också rätt till en rik fritid och ett välmående föreningsliv bidrar till ett bättre och tryggare Huddinge. Vi vill därför sänka föreningsavgifterna genom att höja åldersgränsen för vuxentaxan från dagens 21 år till 25 år. Vi vill också påbörja arbetet med att öppna en fritidsgård i Masmo. Kommunens fritidsgårdar erbjuder både en naturlig mötesplats och en meningsfull fritid och kan därigenom förhindra att unga människor hamnar på glid och i värsta fall rekryteras till kriminella gäng.

Huddinge har styrts av en moderatledd koalition sedan 2006 och kommunens välfärd har varit underfinansierad i flera år. Vi tar ansvar för Huddinges ekonomi genom att kombinera ett ansvarsfullt sparande med nödvändiga satsningar.

Vi vill påbörja en ny färdriktning där vi använder varje skattekrona på bästa sätt samtidigt som vi arbetar för att höja lärartätheten, minska barngruppernas storlek i förskolan där det bäst behövs, stärka kvaliteten i äldreomsorgen och investera i en bättre fritid för våra unga.

Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd &
Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email