Situationen i Huddinges skolor måste förbättras

Under hösten har Mitt i Huddinge skildrat den ansträngda situationen i Huddinges skolor. Artiklarna har berättat om sparkrav, utmattade pedagoger och Sveriges lägsta lärartäthet. Socialdemokraterna lyfter nu situationen i Huddinges skolor till kommunfullmäktige genom en interpellation till grundskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (M).

– I Huddinges grundskolor finns lärare som varje dag gör sitt yttersta för att alla elever ska ges de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan och nå kunskapsmålen. Tyvärr är det tydligt att Huddinge har en lång väg innan vi blir en skolkommun där alla lärare har en god arbetsmiljö och alla elever blir behöriga till gymnasiet.Genom att satsa på skolan; på skickliga och behöriga lärare, på fleryrkeskategorier i skolan och på trygghet och studiero, kan fler elever nå kunskapsmålen och Huddinge bli en föregångskommun i skolsverige, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Senast i april i år fattade grundskolenämnden beslut om en handlingsplan innefattande bland annat att öka klasstorlekarna, minska antalet elevassistenter, samt skära ner i fritids och elevhälsa. Handlingsplanen antogs i ett redan ansträngt läge och de negativa effekterna har snabbt märkts av.

– I flera års tid har vi kunnat ta del av larmrapporter från många av Huddinges grundskolor, något som uppmärksammades i Mitt i:s artikelserie #skolkrisen. De senaste åren har grundskolenämnden inte fått de resurser som behövts för att kunna stärka Huddinges skolor med bättre arbetsmiljö, höjda kunskapsresultat och trygghet och studiero. Vi socialdemokrater har i våra budgetförslag under flera års tid prioriterat mer resurser till skolan för att kunna anställa fler lärare, lärarassistenter och socialpedagoger, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

Socialdemokraterna har lämnat in en interpellation till grundskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (M) med frågorna om huruvida Drenjanin är nöjd med den politiska styrningen av Huddinges grundskolor, vilka åtgärder hon tänker vidta för att arbetsmiljön ska bli bättre för lärare och elever, samt vad som ska göras för att alla elever i Huddinges skolor ska nå kunskapsmålen i alla ämnen. Interpellationen finns att läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)                                                 
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email