Investera i Huddinges förskolor

Insändare mitt i Huddinge. Tisdag 20e februari nummer 8

Tack Karin Norinder för din beskrivning av situationen i Huddinges förskolor. Det är en bild som vi tyvärr delar, baserat på många besök i kommunens förskolor och samtal med både föräldrar och personal.

Vi tror att alla politiker i Huddinge vill se en förskoleverksamhet av hög kvalitet. Men vi konstaterar att den moderatledda koalitionens politiska prioriteringar gör det väldigt svårt för förskolepersonalen att utföra sitt uppdrag.

Förskoleverksamheten har varit underfinansierad i många år. Konsekvensen ser vi nu, precis som du redogör för, i form av att barngrupperna växer istället för att minska, färre pedagoger per barn, och att personalen behöver ta med egna leksaker till verksamheten.

Så ska vi inte ha det i Huddinges förskolor.

I Socialdemokraternas budgetförslag har vi konsekvent föreslagit mer resurser till förskolan, senast ytterligare 8 miljoner kronor. Vi har drivit på för mer pengar till barn i behov av särskilt stöd, och har föreslagit att kommunen ska använda sig av regeringens extratjänster för att kunna anställa fler i välfärden, inte minst för att avlasta personalen i förskolan.

Huddinge har styrts av Moderaterna sedan 2006. Om vi får väljarnas förtroende att bilda en ny kommunledning efter valet i september kommer vi inte att kunna vända utvecklingen i förskolan över en natt. Situationen är tyvärr, precis som du beskriver, allvarligare än så.

Men vi lovar en annan färdriktning. En färdriktning där vi ökar investeraringarna i förskolan med målsättningen att ge personalen en bättre arbetssituation och fler kollegor, minska barngruppernas storlek och att ge Huddingeborna en välfärd av hög kvalitet för våra gemensamma skattekronor.

Sara Heelge Vikmång (S), kommunalråd i opposition

Rasmus Lenefors (S), kommunalråd i opposition

facebook Twitter Email