Socialdemokraterna kräver svar om barngruppernas storlek

Mitt i Huddinge rapporterade nyligen om föräldrar i Segeltorp som reagerat på det ansträngda läget i förskolan. De beskriver en tuff situation för pedagogerna och inställda aktiviteter på grund av för lite personal. Samtidigt visar Skolverkets senaste siffror att barngruppernas storlek i Huddinges förskolor ökar. På kvällens kommunfullmäktige kräver Socialdemokraterna svar på när barngruppernas storlek kommer att minska.

– Förskolan är en central del av vårt skolsystem och vårt starka samhälle. Den är en förutsättning för tillväxt, en jämställd arbetsmarknad och ett livslångt lärande. Därför ska vi fortsätta utveckla förskolan så att alla barn får ta del av en verksamhet som stimulerar till lärande och utveckling. I stora barngrupper riskerar barnen att inte bli sedda och inte få den trygghet och det lärande som de har rätt till, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Till Mitt i Huddinge (19 mars) säger en av förskoleföräldrarna i Segeltorp följande:
”Jag har sett pedagoger med tårfyllda ögon. Men de möter en varje dag med ett glatt leende, och även fast de redan har tre barn som gråter i knäet välkomnar de ett till. Ofta får planerade aktiviteter ställas in för att det finns för lite personal.”

– Föräldrarnas beskrivningar är oroande men tyvärr inte unika. Tvärtom har många vittnesmål från Huddinges förskolor de senaste åren handlat om hårda sparkrav, stressad personal och barn som inte hinner tröstas när de gråter. I utspelen kring den styrande koalitionens senaste budget låg mycket fokus på att situationen i Huddinges förskolor skulle förbättras. De aktuella berättelserna i Mitt i Huddinge understryker att det är en utfästelse som förpliktigar, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

Socialdemokraternas fråga kan du läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email