Efter personalens larm: S kräver svar om förskolan

Under de senaste veckorna har allvarliga lägesbeskrivningar från Huddinges förskolor avlöst varandra. Under kvällens kommunfullmäktige lämnar Socialdemokraterna in en interpellation där de kräver svar från den moderatledda koalitionen om hur de har tänkt vända situationen i förskolan.

– Förskolan är starten för det livslånga lärandet och ska hålla hög kvalitet, stimulera lärande och vara en rolig och trygg plats för våra barn. Den underfinansiering av förskoleverksamheten som har rådit under många år gör det svårt för personalen att utföra sitt uppdrag, därför har Socialdemokraterna konsekvent föreslagit mer resurser till förskolan i våra budgetalternativ, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och kommunalråd i opposition.

Under de fem senaste åren har den budget som förskolenämnden fått av kommunfullmäktige legat minst två procentenheter under den faktiska ökningen av löner och priser. Det leder till ett glapp på 55 miljoner kronor.

– Konsekvensen av att förskolan har varit underfinansierad i många år ser vi nu i form av att barngrupperna växer istället för att minska, färre pedagoger per barn, och att personalen behöver ta med egna leksaker till verksamheten. Så ska vi inte ha det i Huddinges förskolor, det behövs en ny färdriktning, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd i opposition.

En av frågorna som Socialdemokraterna ställer i interpellation är om det finns någon smärtgräns för hur stora barngrupperna kan tillåtas bli i Huddinge.

– Barngruppernas storlek i Huddinge ligger redan idag klart över vad som anses lämpligt. Vi måste slå vakt om förskolans pedagogiska uppdrag. Förskolan ska inte vara barnpassning utan en förberedelse inför skolgången, säger Erling Karlsson (S), gruppledare i förskolenämnden.

Socialdemokraternas interpellation kan man läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och kommunalråd i opposition
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Kommunalråd i opposition
070-1989037
rasmus.lenefors@huddinge.se

Erling Karlsson (S)
Gruppledare i förskolenämnden
er.karlsson@gmail.com

Anton Jordås (S)
Politisk sekreterare
070-198 12 20
Anton.jordas@huddinge.se

facebook Twitter Email