Huddinge ska bli bäst på förskola

Publicerad i HuddingeDirekt 31 augusti 2018

Förskolan är starten på det livslånga lärandet. Här ska alla barn erbjudas en trygg, stimulerande och lärorik miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn. Så ser det tyvärr inte ut i alla Huddinges förskolor idag.

I flera år har vi mötts av artiklar och öppna brev från oroade föräldrar och personal som berättar om sparkrav, inköpsstopp och stressade pedagoger som inte hinner trösta gråtande barn. Personalen i förskolan gör fantastiska insatser för våra barn varje dag. Men deras förutsättningar måste bli bättre.

Socialdemokraterna går till val på att Huddinge ska bli en av de bästa förskolekommunerna i Stockholms län. För att nå dit vill vi prioritera fler förskollärare, mindre barngrupper och en minskad sjukfrånvaro.

Vi vill att Huddinge ska öka andelen förskollärare så att vi i ett första skede kommer över snittet i Stockholms län. Som en snabbt växande kommun med en hög andel småbarnsfamiljer måste vi kunna erbjuda en förskola av hög pedagogisk kvalitet.

Vi vill också minska barngruppernas storlek så att Huddinge i ett första skede ska komma under snittet i Stockholms län. Det handlar om att personalen ska ha möjlighet att engagera barnen i den pedagogiska verksamheten men också om en grundläggande säkerhet i att kunna se och hjälpa varje barn.

Vår tredje prioritering är att få ner sjukfrånvaron inom Huddinges förskolor. Förskolenämnden har idag högst sjukfrånvaro av alla nämnders verksamhet.

Huddinge har styrts av en moderatledd koalition i 12 år. Våra målsättningar gäller för nästa mandatperiod och innebär en ny färdriktning för Huddinges förskolor. Vi vill satsa 42,5 miljoner kr på förskolan under 2019 och även avsätta 1 miljoner kr till ett strategiskt arbete med att få ner kostnaderna för inhyrd personal.

Att bli en av de bästa förskolekommunerna i Stockholms län kommer inte att gå över en natt. Men vi är övertygade om att det är möjligt. Men då måste mer resurser till förskolan gå före mål om skattesänkningar och privatiseringar.Sara Heelge Vikmång (S)

facebook Twitter Email