En starkare förskola och skola för ett tryggare Huddinge

Huddinge behöver en ny färdriktning. Socialdemokraternas budgetförslag för 2020 innehåller satsningar med ambitionen att påbörja ett arbete med att anställa och behålla utbildad personal i förskolan och minska barngruppernas storlek där det bäst behövs, öka lärartätheten och att stärka äldreomsorgen och hemtjänsten. Det går före mål om skattesänkningar och privatiseringar.

– Huddinge är en bra kommun att leva och bo i, men här finns också stora utmaningar. Det ska inte spela någon roll var i kommunen du bor, eller vilket efternamn du har. Alla barn förtjänar en bra start i livet, och alla äldre förtjänar en trygg och värdig ålderdom. För oss socialdemokrater går investeringar i förskolan, skolan och äldreomsorgen före mål om skattesänkningar och privatiseringar, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Socialdemokraterna föreslår i sin budget satsningar för att kunna påbörja ett arbete med att minska barngruppernas storlek där det bäst behövs, anställa fler lärare och lärarassistenter och att stärka äldreomsorgen.

– Den tuffa situationen i förskolan och skolan kommer inte kunna vändas över en natt utan kommer att kräva ett strukturerat och långsiktigt arbete. Det arbetet vill vi socialdemokrater påbörja genom vårt budgetförslag. Vår målsättning är att höja lärartätheten i skolan, minska barngruppernas storlek i förskolan och att investera i våra barn och unga genom att sänka föreningsavgifterna och öppna en ny fritidsgård i Masmo, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

Se livesändningen när vi presenterade budgeten!

Socialdemokraternas satsningar på Huddinges välfärd

Här presenteras ett axplock av satsningar ur Socialdemokraternas budgetförslag. Budgetförslaget i sin helhet hittar du här.

Förskola

  • 8,7 miljoner kronor mer än den styrande koalitionen. För att påbörja arbetet med att kunna minska barngrupperna där det bäst behövs och öka andelen förskollärare.

Grundskola

  • 17,6 miljoner kronor mer än den styrande koalitionen. För att påbörja arbetet med att kunna höja skolpengen och öka lärartätheten som är lägst i landet.

Äldreomsorg

  • 6,3 miljoner kronor mer än den styrande koalitionen. För att kunna anställa fler inom äldreomsorgen och hemtjänsten och öka personalens kompetensutveckling.

Kultur- och fritid

  • 2 miljoner kronor mer än den styrande koalitionen. För att kunna höja åldersgränsen då vuxentaxan träder ikraft från dagens 21 år till riksidrottsförbundets rekommenderade 25 år samt att påbörja öppnandet av en ny fritidsgård i Masmo.

Kommunstyrelsen

  • 5 miljoner kronor. För att effektivisera upphandlingsarbetet i syfte att sänka kostnader, påbörja ett arbete med att minska kostnaderna för inhyrd personal och starta en digitaliseringspott som bland annat riktas mot äldreomsorgen för att satsa på ny teknologi i stärkandet av omsorgen.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)                                                 
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email