Socialdemokraterna presenterar trygghetspaket för Flemingsberg

Socialdemokraterna i Huddinge firar i år första maj i Flemingsbergs centrum. Inför dagens första maj-firande presenterar Socialdemokraterna ett trygghetspaket för Flemingsberg.

– Vi vill att Flemingsberg ska bli tryggare, både genom att investera i välfärden men också genom att förebygga och bekämpa brott. Därför går Socialdemokraterna till val på att investera i Flemingsbergs förskolor och skolor men också att sätta upp trygghetskameror och förbättra belysningen i Flemingsbergs centrum, rusta upp Gula gången och att utöka öppettiderna på fritidsgården, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och kommunalråd i opposition.

I Socialdemokraternas trygghetspaket för Flemingsberg ingår bl.a. följande:

  • Rusta upp Gula gången i Flemingsberg med fler parkbänkar, bättre belysning, fina blommor och papperskorgar.
  • Öka tryggheten i Flemingsbergs centrum genom trygghetskameror
  • Utöka öppettiderna på Ung Zon.

– Vi vill utöka Ung Zons öppettider eftersom att mötesplatsen spelar en viktig roll för att erbjuda unga människor i Flemingsberg en meningsfull fritid. Ett rikt fritidsliv höjer livskvaliteten samtidigt som det stärker den sociala sammanhållningen och motverkar att unga människor hamnar på glid. Det är därför inte bara en vinst för den enskilde och för Flemingsberg som område utan för hela kommunen, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd i opposition och gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och kommunalråd i opposition
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Kommunalråd i opposition
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Anton Jordås (S)
Politisk sekreterare
070-198 12 20
anton.jordas@huddinge.se

facebook Twitter Email