Mycket mer kan göras för tryggheten i Stuvsta

Debattartikel publicerad i HuddingeDirekt 21 december 2019.

Alla som bor i Huddinge ska känna sig trygga. Det är avgörande för att kommunen ska hålla ihop. Samtidigt ser vi återkommande exempel på att mer behöver göras för att öka tryggheten. Ett av flera aktuella exempel är Stuvsta (som HuddingeDirekt rapporterade om tidigare i höst) där många har reagerat på bl.a. cykelstölder, hot och rån.  

För oss socialdemokrater består det trygghetsskapande arbetet av två delar: det brottsbekämpande och det brottsförebyggande. 

Vi har varit pådrivande för en rad brottsbekämpande åtgärder i Huddinge, bl.a. fler ordningsvakter i de kommundelar och centrum där det behövs.

Vi vill också se bättre belysning och kamerabevakning på brottsutsatta platser. Vi har föreslagit kamerabevakning på Stuvsta IP där det har skett misshandel, skadegörelse och rån. Vi har också tagit initiativ till debatt om antalet nya kameror i kommunens kommande riktlinjer för kamerabevakning. Forskningen pekar nämligen på att det inte räcker med en enskild kamera på en plats utan det krävs en större volym kameror. Att upprätta kamerabevakning vid Stuvsta station för att motverka cykelstölder är motiverat.

Allt detta skulle vara befogat och viktigt. Samtidigt är det förebyggande arbetet alltid, och på alla sätt, mer lönsamt.

Viktigast för att långsiktigt öka tryggheten i Huddinge är att investera i våra förskolor och skolor. Vi vill minska barngrupperna och skolklasserna och anställa fler pedagoger och lärare – för att varje ung människa ska bli sedd. Därför vill vi också sänka kommunens föreningsavgifter, för att föreningarna ska kunna erbjuda mer och billigare verksamhet för fler.

Huddinge har styrts av en moderatledd koalition i 13 år. Det yttersta ansvaret för kommunens trygghetsskapande arbete ligger därför på dem. Vi kommer dock att fortsätta lägga förslag för att öka tryggheten i såväl Stuvsta som i hela Huddinge.

Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd och gruppledare,
Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen,
Stefan Lindbom, ordförande för (S) i Stuvsta-Snättringe

facebook Twitter Email