Sätt upp trygghetskameror vid Stuvsta IP

De senaste åren har det inträffat en rad händelser som skapar otrygghet på Stuvsta IP. Bland annat har det skett ett personrån med kniv, grov misshandel, inbrott och grov stöld. På dagens sammanträde med trygghets- och delaktighetsberedningen föreslår Socialdemokraterna därför att det ska sättas upp trygghetskameror vid Stuvsta IP.

– Huddinges föreningsliv är en fantastisk resurs och bedriver en verksamhet som är ovärderlig för kommunen, i de allra flesta fall dessutom på ideell basis. Från kommunens håll ska vi därför göra vad vi kan för att stötta Huddinges föreningar och en grundläggande aspekt är att bidra till trygga aktivitetsmiljöer, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen.

Stuvsta IP inklusive Stuvstahallen är en av Huddinges mest använda idrottsanläggningar. Här är Stuvsta IF, Huddinge Basket och Move dansförening verksamma. Varje fredagskväll arrangerar Stuvsta IF och Huddinge Basket också öppen verksamhet för alla barn i Stuvsta med omnejd. Anläggningen används alltså framför allt av barn och unga som tränar och spelar matcher. Därför är det av särskild vikt att miljön präglas av trygghet, glädje och engagemang.

De senaste åren har dock flera händelser som skapar otrygghet på Stuvsta IP inträffat. Bland annat har det skett ett personrån med kniv, grov misshandel, inbrott och grov stöld av plånböcker, mobiltelefoner, nycklar och bollar. Därtill har det skett diverse skadegörelse på hallen, dörrar, brandgången och elskåp.  

– Föreningarna som är aktiva på Stuvsta IP och i Stuvstahallen önskar att få upp trygghetskameror som ett verktyg för att stävja den otrygghet som har präglat anläggningen de senaste åren. Vi anser att det vore en befogad åtgärd. Givet den uttalade ambitionen från Huddinges styrande koalition om att sätta upp trygghetskameror på brottsutsatta platser borde vi också kunna enas politiskt, säger Rasmus Lenefors (S).

Socialdemokraternas förslag kan du läsa här.

Kontakt
Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email