Effektivare klottersanering för ökad trygghet

Huddinge kommun har idag en policy kring klottersanering som slår fast att allt klotter ska tas bort inom 48 timmar. Trots det dröjer det i vissa fall flera månader innan åtgärder sätts in. I en interpellation till kommunfullmäktige vill Socialdemokraterna ha svar på vad som görs för att klotterpolicyn ska följas.

– Alla Huddingebor har rätt att känna trygghet. Det handlar om allt från att skolan och vården ska fungera till att det är rent och trivsamt i ens bostadsområde och att polisen ska komma när man behöver det. I vissa delar av Huddinge har vi idag ett problem med klotter och att klottersaneringen dröjer. Det påverkar den upplevda tryggheten och stoltheten över sitt eget bostadsområde på ett negativt sätt, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunalråd i opposition.

Huddinge kommun har idag en policy kring klottersanering som slår fast att allt klotter ska tas bort inom 48 timmar om vädret så medger. Att så snabbt sanera och ta bort klotter är bra men höga ambitioner skapar också förväntningar bland invånarna. I vissa delar av kommunen har det tagit flera månader innan åtgärder satts in. Detta trots upprepade anmälningar om klotter på kommunens egendom.

– Det är en viktig likvärdighetsfråga att saneringen av klotter är densamma oavsett var i kommunen man bor. Det bidrar även till att invånarna känner sig mer trygga och nöjda med sina bostadsområden, säger Stefan Björk (S), ersättare i kommunfullmäktige.

Redan under 2015 uppmärksammade Socialdemokraterna den här frågan och ställde i en interpellation frågor kring vilka åtgärder som skulle vidtas för att försäkra att kommunen skulle följa klotterpolicyn. Beskedet då var bland annat att förvaltningen skulle se över sitt arbete och att en app var på gång för att ge bättre hantering av ärendena. Trots att appen nu är på plats tar det dock fortfarande lång tid för klottret att försvinna.

Socialdemokraternas interpellation kan du läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och kommunalråd i opposition
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Stefan Björk (S)
Ersättare i kommunfullmäktige
stefan.bjork@huddinge.se

Anton Jordås (S)
Politisk sekreterare
070-198 12 20
anton.jordas@huddinge.se

facebook Twitter Email