Vi kräver svar om Huddinges beredskap för IS-återvändare

Mitt i Huddinge rapporterade nyligen att Huddinge är otillräckligt förberedd för IS-återvändare. I en interpellation till kommunfullmäktige kräver Socialdemokraterna därför svar på vilka åtgärder som Huddinges politiska styre kommer att vidta för att säkerställa en tillräcklig beredskap.

– IS så kallade kalifat har krossats. Kvar i regionen finns dock civila offer som förtjänar upprättelse, barn som lider och terrorister från olika delar av världen som ska dömas och straffas. I regionen behövs såväl ansvarsutkrävande som humanitära insatser. Samtidigt måste vi säkerställa att vår beredskap på hemmaplan fungerar. IS förluster innebär inte att hotet från våldsbejakande islamism har försvunnit, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen.

Mitt i Huddinge rapporterade nyligen att ”Huddinge är otillräckligt förberedd för IS-återvändare”. Artikeln refererar till en undersökning gjord av P4 Stockholm som visar att majoriteten av kommunerna i Stockholms län uppger sig vara dåligt förberedda på att ta emot IS-återvändare. Resultatet exemplifieras med att Huddinge kommun uttrycker ett behov av mer kunskap och en osäkerhet kring sitt uppdrag.

– Sverige är ett land med starka samhällsinstitutioner och den styrkan ska vi använda också när det kommer till att hantera IS-återvändare. Att Huddinge kommun gör vår del av arbetet är nödvändigt både för att vi som land ska klara vårt gemensamma ansvar, men också för att säkerställa tryggheten för våra kommuninvånare, säger Rasmus Lenefors (S).

Socialdemokraternas interpellation kan du läsa här.


Kontakt
Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email