Socialdemokraterna kräver krafttag mot våldsbejakande extremism

Huddinge kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism skulle varit klar vid årsskiftet 2016/2017. Fortfarande saknas dock en handlingsplan i Huddinge. I en interpellation till kommunfullmäktige kräver Socialdemokraterna att åtgärderna kommer på plats.

De senaste åren har Huddinge utsatts för flera angrepp av våldsbejakande extremister. Tidigare i år utsattes Södertörns Högskola för en högerextrem kampanj och utanför Huddinge kommunhus höjdes i fredags en nazistflagga på en flaggstång. Stiftelsen Expo har kartlagt högerextrema och nazistiska aktiviteter i Huddinge kommun flera gånger de senaste åren och rapporterar en markant ökning i antal aktiviteter med i snitt en aktivitet per vecka.

– Huddinge ska vara en trygg kommun att bo och leva i. Vi behöver finnas där för våra Huddingebor som är oroliga över vad deras söner, döttrar eller syskon tar vägen. Varje gång vi kan stoppa någon från att radikaliseras är det en stor vinst, inte bara för individen utan för resten av samhället också, säger Sara Heelge Vikmång, (S) gruppledare och kommunalråd i opposition.

Kommunen har framförallt en förebyggande roll. Huddinge kommun ska agera i dialog med andra aktörer och den lokala polisen för att förstärka det lokala brottsförebyggande arbetet som redan finns men behöver samordnas och utvecklas i Huddinge. Socialdemokraterna lämnar idag därför in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande för att ställa krav på en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

– Varje Huddingebo ska veta var de ska vända sig om de är oroliga. Får vi på plats en handlingsplan där kommunen, polisen och föreningar kan arbeta strategiskt tillsammans har vi kommit en bra bit på vägen att göra Huddinge tryggare. Vi ska se till att agera förebyggande innan extremismen har fått fäste, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd i opposition.

Läs interpellationen här!

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och kommunalråd i opposition
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Kommunalråd i opposition
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email