Socialdemokraterna kräver svar om tryggheten för kvinnor i Huddinge

Brottsförebyggande rådet presenterade nyligen sin årliga trygghetsundersökning som visade bland annat på stora skillnader i den upplevda tryggheten mellan män och kvinnor i Huddinge. I en interpellation kräver Socialdemokraterna svar på vad det moderatledda styret är beredda att göra för att skapa en tryggare kommun för kvinnor.

– Att nästan varannan ung kvinna byter väg för att de är oroliga för att utsättas för brott är sorgligt och oacceptabelt. Huddinge ska vara en trygg kommun att leva, verka och vistas i. För att skapa ett tryggt samhälle behövs ett strategiskt och målmedvetet brottsbekämpande arbete. Men det räcker inte bara med att bekämpa brott, det är lika viktigt att satsa på förebyggande insatser så att brott inte uppstår, säger Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd och interpellant.

Nyligen presenterade Brottsförebyggande rådet den nationella trygghetsundersökningen. Undersökningen visar på en rad positiva trender såsom att förtroendet för polisen ökar liksom förtroendet för resterande myndigheter som finns med i undersökningen.

Rapporten visar bland annat att nästan varannan ung kvinna i åldern 20-24 år har mycket eller ganska ofta tagit en annan väg på grund av oro för brott. Det kan jämföras med 14 procent av männen i motsvarande åldersgrupp. Nästan en tredjedel av befolkningen uppger också att de känner sig mycket eller ganska otrygga att gå ensamma under sena kvällar i sitt bostadsområde.

– Siffrorna i delårsrapporten avseende hur man trivs i sitt bostadsområde vittnar också om stora skillnader beroende på var du bor. I Flemingsberg uppger bara 31 procent att de trivs bra tillskillnad från Snättringes 82 procent. I Vårby är siffran 50 procent jämfört med Länna där siffran är 81 procent. Det ska inte spela någon roll var du bor eller vilket efternamn du har, som kvinna boende i Huddinge ska du känna dig trygg, säger Kamile Ünver (S), kommunfullmäktigeledamot och interpellant.

Socialdemokraternas interpellation kan du läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Oppositionsråd och interpellant
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Kamile Ünver (S)
Kommunfullmäktigeledamot och interpellant
076-941 77 57
kamile.unver@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email