Fungerande belysning för ökad trygghet i Masmo

Boende i Masmo vittnar om att belysningen framför konstverket ”Detta är mitt Huddinge” inte har fungerat på närmare ett år. Socialdemokraterna lyfter nu frågan om fungerande belysning i Masmo i kommunfullmäktige.

-Huddingebornas trygghet är avgörande för att kommunen ska hålla ihop. Att belysningen fungerar i alla områden i kommunen är grundläggande för en trygg utemiljö och för ett jämlikt Huddinge, alla Huddingebor har rätt att ha det tryggt och snyggt där man bor, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och kommunalråd i opposition.

Boende i Masmo vittnar om att belysningen framför konstverket ”Detta är mitt Huddinge”, i bostadsområdet Myrstuguberget precis efter tunneln under Botkyrkaleden, inte har fungerat på närmare ett år. Det bidrar till att det blir mörkare än det borde vara och en minskad upplevd trygghet i området.

Socialdemokraterna har tidigare i kommunfullmäktige lyft att belysningen är dålig i flera områden i kommunen och att det är en orsakande faktor till att boende i dessa områden känner sig otrygga. Det kan handla om äldre som inte går ut på kvällarna under vinterhalvåret för att de är oroliga att inte se isfläckar eller om vuxna som inte vågar gå ensamma från tunnelbanan till bostadsområdet. En annan grupp som upplever belysningsproblematiken är barn och unga som ofta umgås ute på kvällarna på centrala platser som är dåligt upplysta.

-Fungerande belysning är en grundläggande samhällsservice som ska komma alla kommuninvånare till del. Det är också en kulturell förlust för alla Huddingebor att kommunens konstverk inte blir upplysta och synliga när det är mörkt, säger Rasmus Lenefors (S), gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.

”Detta är mitt Huddinge” är ett konstverk av Acke Oldenburg. Motiven är bilder av personligheter ur Huddinges historia och konstverket vann Huddinges Skönhetspris 2012.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och kommunalråd i opposition
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Gruppledare i kultur- och fritidsnämnden
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Anton Jordås (S)
Politisk sekreterare
070-198 12 20
anton.jordas@huddinge.se

facebook Twitter Email