S kräver svar om kamerabevakning

Tidigare i höst uttalade sig kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) i HuddingeDirekt om att fler kameror ska öka tryggheten i Huddinge. När kommunens riktlinjer för kamerabevakning nu är på väg upp för beslut verkar dock antalet kameror vara för få. I en fråga till kommunfullmäktige kräver Socialdemokraterna därför svar om planeringen för trygghetskameror.

– Att kommunfullmäktige inom kort ska anta riktlinjer för en strategisk kamerabevakning i Huddinge är välkommet. Givet att nästan 20 av de 40 planerade utomhuskamerorna redan är utlovade till Grantorp förefaller dock antalet planerade utomhuskameror vara för få, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen.

Forskning visar att kamerabevakningens förebyggande effekter är störst vad gäller narkotikabrott, egendomsbrott och fordonbrott[1]. Socialdemokraterna hade en utökad kamerabevakning som ett vallöfte inför valet förra hösten och givet de skjutningar, rån, inbrott och narkotikaförsäljning som har skett och sker i Huddinge anser vi att det behövs för att stärka det brottsbekämpande arbetet.

Forskningen pekar dock också på att det inte räcker med en enskild kamera på en plats eller i ett område för att utvinna metodens potential. Det behöver både kompletteras med fler insatser – till exempel förbättrad belysning, nattvandring och fler poliser eller ordningsvakter – men också vara tillräckligt många kameror på en plats för att ge effekt.

– Grunden för ett tryggare samhälle skapas genom ett förebyggande arbete för ökad jämlikhet i form av bra förskolor och skolor, ett rikt fritidsliv för våra unga, minskade klyftor och att vi bryter segregationen. Men för att komma åt den organiserade brottsligheten behövs också fler poliser, ett starkt rättsväsende och kameror på otrygga platser. För att Huddinges planerade kamerabevakning inte ska bli symbolpolitik måste dock antalet kameror vara tillräckligt många, säger Rasmus Lenefors (S).

Riktlinjerna för kamerabevakning har en budget på 12,3 mkr för 64 inomhuskameror och 40 utomhuskameror för perioden 2020-2024. Samtidigt uppskattar kommunen att det finns minst 200 befintliga kameror i Huddinges skolor. De kameror som inte är kompatibla med det kommande systemet eller brister i sin kvalitet kan behöva ersättas. Det framstår därför som att det inte heller har planerats och budgeterats för tillräckligt många inomhuskameror.

Socialdemokraternas fråga kan du läsa här.

Kontakt
Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd
070-198 44 80
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se


[1]https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e19bc/1547021040472/2018_Fungerar_kamerabevakning_brottsforebyggande.pdf

facebook Twitter Email