Satsningar på nattvandring för ett tryggare Huddinge

Människors trygghet och säkerhet är avgörande för ett jämlikt samhälle som håller ihop. Färre personer ska känna rädsla för att utsättas för brott och färre brott ska begås i Huddinge. Socialdemokraterna vill därför satsa på att öka nattvandringen i kommunen.

– Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle och det är en rättighet att känna sig trygg oavsett i vilket område man bor eller verkar i. Kommunen har framför allt en förebyggande roll i arbetet med att bekämpa brottslighet och att satsa på nattvandring är en konkret åtgärd för att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Huddinge, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

I Socialdemokraternas budgetförslag för 2019, som S går till val på, avsätts 500 000 kronor till socialnämnden för att anställa en person som ska arbeta med att marknadsföra, rekrytera och utbilda nattvandringsgrupper i Huddinge. Socialdemokraterna vill att ett särskilt fokus ska läggas på att starta nattvandring i de områden i kommunen där det idag saknas.

– Huddinge har idag flera ovärderliga föreningar och ideella krafter som bedriver nattvandring. Vi vill att kommunen ska ge dem ett ökat stöd i sitt engagemang och samtidigt få igång nattvandring på fler ställen i kommunen. Alla Huddingebor har rätt att känna sig trygga, oavsett vilket område man bor i, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email