Huddinge behöver både minskade klyftor och kameror

I dag lämnar Huddinges trygghets- och delaktighetsberedning sina synpunkter på förslaget om kamerabevakning i kommunen. Det betyder att arbetet med att få till en strategisk kamerabevakning i Huddinge nu går framåt. Det är välkommet.

Debattartikel publicerad i HuddingeDirekt 5 september 2019.

Frågan om kamerabevakning som en åtgärd för att öka tryggheten i Huddinge har lyfts flera gånger, bland annat i medborgarförslag och i flera lokala Facebook-grupper. Vi socialdemokrater hade det också som ett vallöfte inför valet förra hösten. Givet de skjutningar, rån, inbrott och narkotikaförsäljning som har skett och sker i Huddinge anser vi att det behövs en utökad kamerabevakning för att stärka det brottsbekämpande arbetet. 

För alla ska kunna känna sig trygga i Huddinge. 

Att känna sig trygg och säker där man bor och lever är en grundförutsättning för ett fritt och inkluderande samhälle. Trygghet skapas av sammanhållning och tillit mellan oss människor – och den växer med ökad jämlikhet och rättvisa. Att våra kommuninvånare känner sig just trygga och säkra är också en viktig del av samhällskontraktet, lyckas inte vi som kommun att upprätthålla det förtroendet ökar klyftorna i vårt samhälle.

Grunden för ett tryggare samhälle skapas genom ett förebyggande arbete för ökad jämlikhet i form av bra förskolor och skolor, ett rikt fritidsliv för våra unga, minskade klyftor och att vi bryter segregationen. Men för att komma åt den organiserade brottsligheten behövs också fler poliser, ett starkt rättsväsende och kameror på otrygga platser. 

Därför välkomnar Socialdemokraterna att kommunens arbete med att få en strategisk kamerabevakning på platsi Huddinge nu går framåt. 

Rasmus Lenefors, oppositionsråd (S) och gruppledare i trygghets- och delaktighetsberedningen

facebook Twitter Email