Fler ordningsvakter för ett tryggare Trångsund

De senaste åren har Trångsund drabbats av flera händelser som har skapat en ökad otrygghet i området. Socialdemokraterna vill därför ha fler ordningsvakter i Trångsunds centrum och lyfter nu frågan i kommunfullmäktige.

– Huddinge ska vara en trygg kommun för alla, det är grundläggande för att vårt samhälle ska hålla ihop. Samhället ska vara starkt nog att skydda människor från allt från vardagsbrott till grov organiserad brottslighet. En av de saker vi som kommun kan göra för att öka tryggheten i Trångsund är att öka antalet ordningsvakter. De utgör ett viktigt komplement till polisen i att upptäcka och ingripa vid ordningsstörande eller brottsliga handlingar, säger Rasmus Lenefors (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen.

De senaste åren har Trångsund drabbats av flera händelser som har skapat en ökad otrygghet i området. Boende och verksamma i Trångsund, liksom lokalpolisen i Huddinge, vittnar bland annat om öppen drogförsäljning i centrum, rån, skadegörelse och våldsbrott. Dessa händelser har lett till att många känner en ovilja till att röra sig i Trångsunds centrum under framför allt kvällar och nätter. Näringsidkare i centrum upplever också att den ökade otryggheten går ut över deras verksamhet.

– Grunden för ett tryggare samhälle skapas genom ett förebyggande arbete för ökad jämlikhet i form av bra förskolor och skolor, ett rikt fritidsliv för våra unga, minskade klyftor och att vi bryter segregationen. Men för att komma åt brottsligheten behövs också insatser här och nu. I Trångsunds centrum skulle fler ordningsvakter exempelvis kunna störa ut narkotikahandeln och motverka olika fysiska angrepp. Det skulle i sin tur bidra till ett tryggare centrumområde för de boende i Trångsund, säger Rasmus Lenefors (S).   

Att ha fler ordningsvakter i Trångsunds centrum var ett lokalt vallöfte från Socialdemokraterna inför valet 2018. Tidigare i september flyttade Socialdemokraterna i Huddinge också ut sitt kansli till Trångsund under en vecka och samtalade då med Trångsundsbor om bland annat tryggheten i centrum.  

Socialdemokraternas interpellation kan du läsa här.

Kontakt
Rasmus Lenefors (S)
Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen
070-198 90 37
rasmus.lenefors@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email