Socialdemokraterna kräver svar om utebliven mat i hemtjänsten

Media rapporterar idag om att en äldre person i Huddinge har varit utan mat i fyra dagar då hemtjänstens leverans uteblivit. Socialdemokraterna kräver nu från kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) om hur den här allvarliga situationen har kunnat uppstå och vilka åtgärder som vidtas för att det inte ska ske igen.

– Att en äldre person som har hemtjänst är utan mat i fyra dagar är helt oacceptabelt och skulle kunna få livshotande konsekvenser. Hemtjänst och äldreomsorg är en politiskt styrd verksamhet och den moderata kommunledningen i Huddinge behöver ge svar på hur den här allvarliga situationen har kunnat uppstå och hur det säkerställs att det aldrig sker igen, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

– I Huddinge ska det vara tryggt att bli gammal. Därför går Socialdemokraterna till val på att anställa fler i kommunens hemtjänst och äldreomsorg och att de som nyttjar hemtjänsten ska känna trygghet genom att lära känna och få möta samma personal. För oss går mer resurser till äldreomsorgen och hemtjänsten före skattesänkningar och privatiseringar, säger Sara Heelge Vikmång.

Socialdemokraterna lämnar idag in en fråga till kommunfullmäktige där man kräver svar från kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) om hur situationen med utebliven mat i Huddinges hemtjänst har kunnat uppstå och vilka åtgärder som vidtas för att det inte ska kunna ske igen.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email