S kräver svar om arbetsförhållanden i hemtjänsten

Tidningen Arbetet rapporterade nyligen om ”slavliknande villkor” på ett stort hemtjänstföretag som är verksamt i Stockholms län. Socialdemokraterna kräver därför svar om hur arbetsvillkoren för Huddinges hemtjänstpersonal säkerställs.

– Allt fler blir äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Det är en stor framgång för vårt samhälle men det ställer också höga krav på vår välfärd. Därför måste vi säkerställa att personalen, som är välfärdens viktigaste tillgång, har en bra och hållbar arbetsmiljö, säger Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd.

Tidningen Arbetet beskriver att anställda i hemtjänstföretaget Enklare Vardag jobbar 250 timmar per månad. Det gör att de blir utbrända och inte har tid för varken familj eller fritid. Samtidigt tjänar många mindre än en heltidslön.

En kvinna vittnar i artikeln om att hon arbetat från klockan sju på morgonen till halv elva på kvällen för en lön på 11 000 kronor i månaden efter skatt. Kvinnan beskriver ytterligare hur hon inte har något Ob-tillägg eller semester trots att hon jobbade såväl veckodagar som helg både kvällar och nätter.

– Det är viktigt att personalen som jobbar i Huddinge kommun – oavsett om det är i hemtjänsten i egen regi eller i något avtalat företag – har goda arbetsvillkor och bra förutsättningar att utföra sitt jobb. Det bidrar både till ett mer hållbart arbetsliv för de anställda och en förbättrad service och därmed ökad livskvalitet för Huddinges äldre, säger Fredrik Fjällström (S), kommunfullmäktigeledamot.

Socialdemokraterna lämnar idag in en fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande Karl Henriksson (KD) gällande om det finns tillräckliga rutiner för att säkerställa att arbetsmiljön och arbetsvillkoren för personalen i Huddinges hemtjänst är bra, oavsett utförare. Frågan finns att läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Fredrik Fjällström (S)
Kommunfullmäktigeledamot
070-789 78 53
fredrik.fjallstrom@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email