Individanpassa måltiderna för att förhindra undernäring i Huddinges äldreomsorg

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på att resurserna följer med i utvecklingen och att det anpassas utifrån äldres behov. Därför lämnar Socialdemokraterna nu in en motion till kommunfullmäktige för att maten i Huddinges äldreomsorg i så stor utsträckning som möjligt ska vara individuellt anpassad för att möta varje individs näringsbehov.

– Undernäring är en av de största utmaningarna inom äldreomsorgen. Det finns enligt Senior Alert 225 pensionärer i Huddinge som har varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd som idag inte får tillräckligt med näring för ett hälsosamt liv och en trygg ålderdom. Vi socialdemokrater vill med denna motion se till att alla våra äldre får den näring de behöver, säger Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd och gruppledare.

År 2018 hade 56 procent av de som registrerades i Senior Alert risk för undernäring, och enligt samma källa är 225 personer i Huddinges omsorg 2019 undernärda.

Undernäring ökar risken för svårläkta sår och infektioner och kan ge en minskad muskelmassa som ökar risken för fallskador och funktionsnedsättningar. Även den psykiska hälsan kan försämras. 

– Genom att investera resurser i att i så stor utsträckning som möjligt individanpassa måltiderna ökar vi livskvaliteten och minimerar såväl kort- som långsiktiga kostnader som uppstår som konsekvenser av undernäring, säger Margareta Vikgren (S), kommunfullmäktigeledamot och 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Livsmedelsverkets råd för bra måltider i äldreomsorgen[1]  är tydlig med att en bristande hantering av undernäring ökar risken för fallolyckor, sjukdomar och minskar möjligheten för äldre att klara sig själva. Det medför minskad livskvalitet och stora samhällskostnader.

Socialdemokraternas motion kan du läsa här. Du kan även se presentationen av förslaget som sändes live på vår Facebook-sida genom att klicka här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Margareta Vikgren (S)
Kommunfullmäktigeledamot och 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden
margareta.vikgren@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se


[1]https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/broschyr_maltider_aldreomsorg.pdf

facebook Twitter Email