Inför ett äldreperspektiv i Huddinges stadsplanering

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på att samhället hänger med i utvecklingen och att det anpassas utifrån äldres behov. Därför lämnar Socialdemokraterna nu in en motion till kommunfullmäktige för att säkerställa att ett äldreperspektiv inkluderas i all stadsplanering i kommunen.

– Huddinge ska vara en trygg och attraktiv kommun att leva, verka och vistas i, oavsett ålder. Eftersom vi vet att andelen äldre i Huddinge kommer att öka är det angeläget att kommunen börjar inkludera ett äldreperspektiv i all stadsplanering, säger Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd och gruppledare.

Huddinge kommuns befolkningsprognos visar att åldersgruppen 80 år och äldre kommer att öka i samtliga kommundelar. Totalt sett kommer andelen kommuninvånare som är 80 år och äldre att öka med drygt 50 procent på mindre än tio år.

– Genom att föra in äldreperspektivet i ett tidigt skede av planeringen förbättras möjligheterna att integrera de äldres åsikter och behov. På så sätt skapas en både mer inkluderande och bättre planering, säger Michaela Lööf, kommunfullmäktigeledamot och motionär (S).

Socialdemokraternas motion kan du läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Michaela Lööf (S)
Kommunfullmäktigeledamot och motionär
076-183 84 10
michaela.loof@huddinge.se

Margareta Vikgren (S)
Kommunfullmäktigeledamot och motionär
margareta.vikgren@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email