Investeringar för höjd kvalitet i Huddinges äldreomsorg

Allt fler blir allt äldre. Det är i grunden positivt men det ställer också höga krav på investeringar i välfärden. I Socialdemokraternas budgetförslag för Huddinge, som presenteras i sin helhet imorgon, föreslås satsningar för att kunna anställa mer personal i äldreomsorgen och hemtjänsten och för att öka kompetensutvecklingen hos personalen.

Huddinge ska vara en trygg välfärdskommun. Det gäller både brukarna, som förtjänar en trygg ålderdom och en äldreomsorg med hög kvalitet, men också personalen. Personalen får idag inte rätt förutsättningar från Huddinges politiska ledning och en bristande arbetsmiljö leder till hög sjukfrånvaro, samtidigt som personaltätheten bland kommunens äldreboenden är bland de lägsta i länet. De som utför det här viktiga arbetet måste få rätt resurser och en bättre arbetssituation, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och kommunalråd i opposition.

I Socialdemokraternas budgetförslag för Huddinge föreslås satsningar på 20,8 miljoner kronor till äldreomsorgsnämnden, vilket är 6 miljoner mer än den moderatledda koalitionen. Socialdemokraterna vill att antalet anställda inom kommunens hemtjänst ska öka bland annat genom jobbsatsningen ”Fler välfärdsjobb”. Socialdemokraterna vill också satsa på kompetensutveckling för medarbetarna inom äldreomsorgen för att fler ska stanna kvar och jobba i Huddinges välfärd och för att öka kvaliteten för de äldre.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och kommunalråd i opposition
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Aza Cheragwandi (S)
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email