Allvarliga problem i Huddinges hemtjänst

Vi går till val på att anställa fler i kommunens hemtjänst och äldreomsorg.

Publicerad i HuddingeDirekt 17 augusti 2018

Media rapporterade nyligen (9 augusti) om att en äldre person i Huddinge har varit utan mat i fyra dagar då hemtjänstens leverans uteblivit. När en anhörig kom på besök, fyra dagar efter att maten skulle ha kommit, var kylskåpet tomt och den äldre släktingen var ledsen, hungrig och medtagen. Konsekvenserna hade kunnat vara värre än så.

Hemtjänst och äldreomsorg är en politiskt styrd verksamhet. Den moderata kommunledningen i Huddinge behöver ge svar på hur den här allvarliga situationen har kunnat uppstå och hur det säkerställs att det aldrig sker igen. På kommunfullmäktige den 20 augusti kommer jag att ställa dessa frågor till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M).

Huddinge ska vara en stark kommun där är tryggt att bli gammal. För de äldre som har byggt upp vårt land ska en hemtjänst och äldreomsorg att lita på finnas där på ålderns höst. Att matleveransen inom hemtjänsten fungerar är en grundläggande del i detta.

Därför går Socialdemokraterna till val på att anställa fler i kommunens hemtjänst och äldreomsorg och att de som nyttjar hemtjänsten ska känna trygghet genom att lära känna och få möta samma personal. För oss går mer resurser till äldreomsorgen och hemtjänsten före mål om skattesänkningar och privatiseringar.

facebook Twitter Email