S kräver svar om höjning av hemtjänsttaxan

I senaste numret av Mitt i Huddinge (26 mars) reagerar en insändarskribent på att hemtjänsttaxan från 1 april mer än fördubblats och på en bristande information om detsamma. Socialdemokraterna var emot beslutet att höja avgifterna i hemtjänsten och lyfter nu frågan om informationen kring avgiftshöjningarna till kommunfullmäktige.

– Socialdemokraterna var emot avgiftshöjningarna när de beslutades i kommunfullmäktige. Höga avgifter riskerar att drabba den enskilde brukaren och därmed slå mot många äldre, precis som insändaren i Mitt i Huddinge beskriver. Det är ingen önskvärd utveckling för Huddinge som äldrevänlig kommun. Huddinges äldreomsorg och insatser för äldre ska präglas av hög kvalitet och vara tillgängliga för alla, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

I senaste numret av Mitt i Hudinge (26 mars) skriver signaturen Pensionär följande i en insändare:

”Man kan tro att det är ett aprilskämt men tyvärr inte. Har hemtjänst 5 timmar och 15 minuter per månad, inköp fyra gånger per månad och städning två gånger per månad till en kostnad av 740 kronor. Från 1 april har Huddinges politiker mer än fördubblat kostnaden till 1632 kronor för exakt samma tjänst. Har fått brev om att avgiften skulle höjas, men inte mer än fördubblas. Hur tänker våra politiker? Önskar svar.”

– Socialdemokraterna beklagar de avgiftshöjningar som den moderatledda koalitionen beslutat om och som nu träder i kraft. När beslutet likväl är fattat är det samtidigt viktigt att Huddinges äldre i god tid får tydlig och utförlig information om detta vilket insändaren i Mitt i Huddinge väcker frågor kring. På kommande kommunfullmäktige kommer jag därför att fråga vård- och omsorgsnämndens ordförande Karl Henriksson (KD) om han anser att informationen till de som påverkas av avgiftshöjningarna i hemtjänsten har kommit i god tid och har varit tydlig och utförlig, säger Sara Heelge Vikmång (S)

Socialdemokraternas fråga kan du läsa här.

Kontakt
Sara Heelge Vikmång (S)
Gruppledare och oppositionsråd
070-385 22 00
sara.helge-vikmang@huddinge.se

Aza Cheragwandi                                   
Politisk sekreterare
070-198 44 80
aza.cheragwandi@huddinge.se

facebook Twitter Email