Huddinges öppna fritidsverksamhet ska bli tillgänglig för fler

Fler 10 till 12-åringar i Huddinge ska ha möjlighet att ta del av den öppna fritidsverksamheten. Kultur- och fritidsnämnden och grundskolenämnden kommer nu att fördjupa sitt samarbete för att fler barn och unga ska få en meningsfull fritid. – Det här är ett strålande exempel på ett viktigt samarbete mellan olika nämnder och aktörer som…

Läs mer

Det trygghetsskapande arbetet i Huddinge stärks

Huddinge kommun tar ett samlat grepp om det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, vilket framgår ur kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2024. Åtgärder så som fler trygghetskameror ska fortsätta. – Vi har sett en tydlig effekt av de trygghetskameror som satts upp. Polisen menar att de har lett till att öppna drogscener har stängts, att fler kunnat åtalas…

Läs mer

Året i kommunfullmäktige

Den 11 december hölls årets sista kommunfullmäktige i Huddinge. Här listar vi ett axplock av den politik Mittenstyret genomfört under året: • 74 fler lärare i våra kommunala grundskolor • Utökat antalet trygghetskameror • Stärka skolorna i utsatta områden • Påbörja införandet av heltid som norm i äldreomsorgen • Fler föräldrarådgivare och fältsekreterare • Stärkt…

Läs mer

Mittenstyret stärker skolor i utsatta områden

Grundskolenämnden fattar under tisdagen beslut om att tydligare rikta det socioekonomiska tillägget till de skolor i Huddinge som har de största utmaningarna. – Huddinge är idag en av landets mest segregerade kommuner. För att bryta segregationen måste vi ha en skola som kompenserar för våra elevers olika bakgrund och förutsättningar. Att tydligare rikta det socioekonomiska…

Läs mer

Hållbarare arbetsliv i äldreomsorgen

Tillsammans med Kommunal besökte Sara Heelge Vikmång (S) äldreboendet Tallgården för ett samtal om hur vi skapar hållbarare arbetsliv för personal inom äldreomsorgen. Genom en fastare bemanning med fler heltidsanställda kommer äldreomsorgens kvalitet att öka. Huddinge kommun har beslutat att gå över till heltid som norm – i det arbetet är det viktigt att arbetsmiljön…

Läs mer

Nu sänks inkomstkraven hos Huge

Huge har tagit beslut om att sänka inkomstkraven för att kunna hyra en lägenhet. I det nya ägardirektivet från kommunen har Mittenstyre för Huddinge tillsammans med Vänsterpartiet givit bolaget i uppdrag att se över sin uthyrningspolicy och utreda de inkomstkrav som är uppställda. Inkomstkraven ska där så är möjligt sänkas.    – Kommunens eget bolag, Huge,…

Läs mer

Så ska en meningsfull fritid öka tryggheten

Mittenstyre för Huddinge höjer ramarna för kultur- och fritidsnämnden för andra året i rad. För 2024 innebär det en ökning med 16 procent. Kultur och fritid har en viktig roll i det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i kommunen. Ökningen kommer leda till ett stärkt och breddat utbud fritidsaktiviteter runt om i Huddinge.  – Det här…

Läs mer

BOENDE I SKOGÅS OCH TRÅNGSUND SKA TYCKA TILL OM UTVECKLINGEN

Huddinge kommun har tagit fram ett förslag till utvecklingsplan för Skogås och Trångsund, som ska gälla fram till 2050. Boende i området har bjudits in till ett öppet möte om förslaget den 22 november klockan 17.00 på Östra gymnasiet i Trångsund. Utvecklingsplanen innehåller förslag på hur Skogås och Trångsund ska utvecklas för att östra Huddinge…

Läs mer

Huddinges lärartäthet har ökat mest i landet

Det har anställts 74 nya lärare i Huddinges kommunala grundskolor det senaste året. Det är utifrån kommunstorlek den högsta procentuella ökningen av lärare i hela landet. – Skickliga och behöriga lärare är avgörande för att varje elev ska få lyckas i skolan. Därför är jag stolt över att Mittenstyret, trots de ekonomiskt svåra tider vi…

Läs mer

Mittenstyret: nya bostäder, bättre gång- och cykelvägar och tryggare offentliga miljöer

Nya bostäder, utbyggnad och upprustning av gång- och cykelvägar och en storsatsning på mer belysning är några av de nya projekt som återfinns i Plan för samhällsbyggnad som antogs av kommunfullmäktige i november. – I vår samhällsplanering inför 2024 finns en stor bredd med projekt som gör Huddinge grönare, tryggare och till en ännu mer…

Läs mer
facebook Twitter Email