Huddinges öppna fritidsverksamhet ska bli tillgänglig för fler

Fler 10 till 12-åringar i Huddinge ska ha möjlighet att ta del av den öppna fritidsverksamheten. Kultur- och fritidsnämnden och grundskolenämnden kommer nu att fördjupa sitt samarbete för att fler barn och unga ska få en meningsfull fritid.

– Det här är ett strålande exempel på ett viktigt samarbete mellan olika nämnder och aktörer som gynnar våra barn och unga i Huddinge. Jag ser fram emot att vi nu går vidare med uppdraget för att tydliggöra rollerna och ansvaret, men också att bredda verksamheten i fler kommundelar, säger Eeva Laine (S), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden och grundskolenämnden har fattat ett gemensamt beslut om att utreda den öppna fritidsverksamheten och likvärdig tillgång till avgiftsfria fritidsaktiviteter för 10 till 12-åringar. Utredningen ska både ta fram förslag på långsiktig ansvarsfördelning och utforska samarbetsmöjligheter med civilsamhället. 

– För att bygga ett långsiktigt tryggare Huddinge måste vi arbeta förebyggande och motverka att barn och unga hamnar på glid. Att erbjuda en meningsfull fritid är en nyckel i det arbetet, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd och ordförande i grundskolenämnden. 

Förebyggarteamet från socialförvaltningen har tidigare bedrivit verksamhet för 10 till 12-åringar i samarbete med bl.a. Svenska kyrkan. I september 2023 startades ett arbete på fritidsgården i Skogås för att bredda verksamheten och samarbetet. Detta har resulterat i en uppskattad verksamhet som har samlat upp till 70 barn per dag och bedrivs i fint samarbete med föreningslivet i östra kommundelen. Senare under hösten 2023 startade verksamhet upp också i Flemingsberg och under 2024 startas det i Vårby.  

Bild från när kultur- och fritidsnämndens ordförande Eeva Laine och grundskolenämndens ordförande Rasmus Lenefors besökte den öppna fritidsverksamheten i östra kommundelen på torsdag 15 februari som då höll till på Stortorpshallens utomhusrink i Trångsund. 

facebook Twitter Email