Eeva Laine, kommunalråd, tackar för förtroendet.

Läs mer

Aza Cheragwandi, kommunalråd, tackar för förtroendet.

Läs mer

Emil Högberg, kommunalråd, tackar för förtroendet.

Läs mer

Lärarsatsning på lågstadiet

I sin första budget gör Huddinges nya mittenstyre en satsning på fler lärare i skolan. Satsningen kommer att riktas mot samtliga lågstadier i Huddinge. Utöver det kommer de fem skolor med de största socioekonomiska utmaningarna att kunna anställa ytterligare en lärare.  – Lärarna är skolans viktigaste resurs. Genom ytterligare en lärare i samtliga lågstadier i…

Läs mer

Rasmus Lenefors, kommunalråd, tackar för förtroendet.

Läs mer

Huddinge får ett klimat- och miljöutskott

Huddinge ska gå före i den gröna omställningen. Mittenstyret kommer därför att inrätta ett nytt klimat- och miljöutskott.   – Att värna om klimat och miljö innebär att vi bygger ett långsiktigt starkare Huddinge. För att öka takten i den gröna omställningen kommer Mittenstyret under våren att inrätta ett nytt utskott, klimat- och miljöutskottet, under…

Läs mer

Ny lokal för fritidsgård i Flemingsberg

Alla unga ska ha en meningsfull fritid, det menar Mittenstyre för Huddinge. Därför är det glädjande att fritidsgården Ungzon öppnar upp igen i Flemingsberg.  – Att prioritera kultur- och fritid är att prioritera våra unga och vår välfärd. Oavsett vem du är och vart du bor ska alla ungdomar kunna ha en träffpunkt för kreativitet,…

Läs mer

Verksamhetsbesök hos XNK Therapeutics AB

Idag besökte Emil Högberg, tillträdande kommunalråd och ordförande för Huddinges samhällsbyggnadsutskott, XNK Therapeutics som är ett immunterapiföretag. Verksamheten arbetar med behandling och prevention av cancer genom att utveckla NK-cellbaserade terapier. Upptäckten om NK-celler gjordes i Flemingsberg och idag fortsätter XNK Therapeutics arbetet med att utveckla ett läkemedel för framtidens cancerbehandling på samma plats.

Läs mer

Bibliotek och café till Fleminghallen

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att Flemingsbergs bibliotek och ett nytt café kommer att öppnas i Fleminghallen. – Genom att öppna bibliotek och café i Fleminghallen når vi flera målsättningar. Biblioteket får bättre lokaler än tidigare och vi skapar en gemensam plats för idrott, kultur och umgänge. Samtidigt löser vi också det mångåriga problemet med…

Läs mer

Rådsparken ska rustas upp

Kommunstyrelsen fattade idag beslut om att rusta upp den populära Rådsparken i centrala Huddinge. Upprustningen omfattar bl.a. ny lekrustning, nya träningsredskap till utegymmet samt blomster- och trädplanteringar. Byggnationen planeras påbörjas andra halvåret 2023. – Rådsparken är en av Huddinges mest besökta parker och ett populärt utflyktsmål för skol- och förskoleklasser. För att parken även fortsatt…

Läs mer
facebook Twitter Email