En meningsfull vardag för Huddinges invånare

Mittenstyret har presenterat sitt budgetförslag för 2023. Att satsa på kultur- och fritid är att bana väg för demokrati, fler jobb och en meningsfull vardag för invånarna i Huddinge kommun. – Konsten, kulturen, idrotten och föreningslivet bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Ett starkt kultur- och föreningsliv är en förutsättning för…

Läs mer

Våra prioriteringar på samhällsbyggnadsfrågor

Mittenstyret har presenterat sitt budgetförslag för 2023. Att prioritera samhällsbyggnadsfrågor är en förutsättning för att Huddinge ska kunna utvecklas och växa som kommun. Arbetet ska ske i dialog med Huddingeborna och de som vill vara med och utveckla Huddinge. – Samhällsplaneringen ska bidra till hela kommunens utveckling och att alla som lever, bor och verkar…

Läs mer

Riktade satsningar på tryggheten

Den här veckan har vi presenterat Mittenstyrets första budget där en av de viktigaste prioriteringarna gäller tryggheten. – Tre områden i vår kommun finns med på polisens lista över utsatta områden. Huddingeborna förtjänar bättre. Därför satsar vi cirka 38 mnkr till varje år för att stärka arbetet mot hedersrelaterat förtryck, intensifiera arbetet emot mäns våld…

Läs mer

Fler lärare till Huddinges skolor

Huddinges nya mittenstyre har presenterat sin första budget. En av de viktigaste satsningarna i budgeten är att anställa fler lärare i skolan. – Fler lärare i Huddinges skolor, för mer kunskap, ordning och studiero, var Socialdemokraternas viktigaste vallöfte. Därför är jag glad och stolt över att Mittenstyret tillsammans i vår första budget kan gå fram…

Läs mer

Mittenstyrets budget 2023

Huddinges nya mittenstyre – som utgörs av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Huddingepartiet – presenterar idag sitt förslag till mål och budget för 2023. Budgeten innehåller offensiva satsningar på fler lärare, ökad trygghet och den gröna omställningen. –      I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Men under lång tid har Huddinges skolor präglats av…

Läs mer

Socialdemokraternas budgetförslag

Socialdemokraternas förslag till statsbudget för år 2023 får kommuner och regioner 12 miljarder i generella statsbidrag. Socialdemokraterna ökar även likvärdighetsbidraget med en miljard för år 2023 jämfört med regeringens budget.  Likvärdighetsbidraget är utformat för att särskilt stötta skolor med tuffa förutsättningar. För Huddinge kommun skulle det innebära över 100 miljoner kr i ökade statsbidrag varav…

Läs mer

Mittenstyret träffar Akademikerförbundet SSR i Huddinge

Att lyssna in medarbetare i kommunens olika verksamheter är en förutsättning för att kunna fatta välgrundade politiska beslut.  Mittenstyret träffade idag Akademikerförbundet SSR i Huddinge som delade med sig av sina erfarenheter och lyfte viktiga frågor för sina medlemmar. Några frågor som diskuterades var: 💼 Hur Huddinge kan vara en attraktiv arbetsgivare  ✏️ Hur man…

Läs mer

Mittenstyret presenterar prioriterade frågor för mandatperioden

Fler lärare, trygghetskameror och energieffektivisering i kommunens verksamheter. Det är några av de prioriterade frågorna för Huddinges nya mittenstyre under den kommande mandatperioden. – Huddinge ska vara en trygg kommun att bo och leva i. Grunden för det skapar vi genom en bra skola med fler skickliga lärare som ger alla barn möjlighet att lyckas. Samtidigt…

Läs mer

Besök hos Arena Huddinge

Dialog mellan kommun och näringsliv är en förutsättning för att Huddinge kommun ska utvecklas. I onsdags medverkade kommunstyrelsens ordförande Sara Heelge Vikmång och tillträdande kommunalråd Emil Högberg på Arena Huddinges event om social hållbarhet. Ett rum för företag, investerare, politiker och andra aktörer för att träffas och samtala. Foto: Emil Andersson

Läs mer

Mittenstyrets satsningar till skolan blir verklighet

Idag var det andra kommunfullmäktigesammanträdet denna mandatperiod där styrets förslag om riktade satsningar till skolan röstades igenom. Skola och utbildning lägger grunden för framtiden. Vi vill se en likvärdig skola där kunskaper och studieresultat sätts i fokus. Skolans läromedel spelar en viktig roll för elevernas kunskaps- och språkutveckling. Mittenstyret har därför föreslagit att delar av…

Läs mer
facebook Twitter Email