Ett starkare samhälle. Ett tryggare Huddinge.

Moderaternas ansvarslösa hantering av Fleminghallen fortsätter

2021-12-01PRESSMEDDELANDE I juni la Socialdemokraterna ett förslag i kommunstyrelsen om att stoppa miljonrullningen för Fleminghallen. Ett halvår senare har det moderatledda styret fortfarande inte svarat på förslaget och på dagens sammanträde med kommunstyrelsen drogs ärendet ut i sista stund. – Fleminghallen öppnades 2015. Sedan dess har delar av hallen stått outhyrd, outnyttjad och olönsam. Det…

Läs mer

HEMTJÄNSTEN FORTSATT HOTAD I HUDDINGE

Det som skedde för ett år sedan har nog inte gått någon Huddingebo förbi. Vård-och omsorgsnämnden i Huddinge beslutade att lägga ner all kommunal hemtjänst i kommunen med hjälp av den kristdemokratiska ordförandens utslagsröst. Ett beslut som den rödgröna oppositionen överklagade. Förvaltningsrätten meddelade att beslutet om att avveckla hemtjänsten i egen regi har tagits på…

Läs mer

Samarbete klart för Svenska kyrkan i Huddinge

2021-11-15PRESSMEDDELANDE   Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänstern i Svenska kyrkan, Fria Liberaler i Svenska kyrkan och Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna har kommit överens om ett samarbete den kommande mandatperioden för att tillsammans styra Huddinges pastorat. Tillsammans ska nomineringsgrupperna bland annat arbeta för en öppen folkkyrka där alla är välkomna och som motverkar diskriminering. Pastoratet ska vara…

Läs mer

Vårt budgetförslag – För ett tryggare Huddinge med en skola och äldreomsorg att lita på

2021-11-08PRESSMEDDELANDE I dag tar kommunfullmäktige beslut om Huddinge kommuns budget för 2022–2024. Socialdemokraternas budgetförslag innehåller satsningar för att kunna anställa 100 nya lärare i skolan, stärka kvaliteten i äldreomsorgen genom att avskaffa personalens minutscheman och erbjuda heltidsanställningar, och att öka tryggheten genom att inrätta en trygghetsfond, öppna fritidsgårdar och införa Sluta Skjut. – Moderaterna har…

Läs mer

Vi satsar dubbelt så mycket som den styrande koalitionen på tryggheten i Huddinge

2021-11-03PRESSMEDDELANDE De senaste åren har Huddinge drabbats av ett flertal skjutningar och våldsdåd med sprängmedel inblandade. Socialdemokraterna vill nu att det inrättas en trygghetsfond, öppna fler fritidsgårdar och införa modellen Sluta Skjut. Totalt satsar Socialdemokraterna 35,5 miljoner kr på ett trygghetspaket i sitt budgetförslag. – Vår inställning är att vi som kommun ska göra allt…

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Mål och budget 2022-2024

Socialdemokraternas förslag till Mål och budget 2022-2024

Läs mer

Vi lanserar ett skolpaket med 100 nya lärare

2021-10-29PRESSMEDDELANDE På budgetfullmäktige den 8 november kommer Socialdemokraterna lägga fram ett skolpaket på totalt 118,5 miljoner kr. Det möjliggör att kunna anställa 100 nya lärare i kommunen. S satsar därmed 88,5 miljoner kr mer på skolan än den styrande koalitionen, vilket är nästan lika mycket som koalitionens skattesänkning kostar. – Moderaterna har styrt Huddinge i…

Läs mer

MODERATERNAS SVAR PÅ HUDDINGES PROBLEM – NEDSKÄRNINGAR

I Huddinge har Moderaterna styrt i 15 år och när de nu lägger sin sista budget före valet fortsätter de att skära ner. Under deras styre har mötesplatser för barn och unga stängts, avgifterna för föreningslivet har höjts, lärartätheten tillhör de lägsta i landet och andelen elever som klarar skolan sjunker. Socialdemokraterna vill istället ta…

Läs mer

Vi kräver åtgärder för att öka tryggheten i Flemingsberg

2021-10-15PRESSMEDDELANDE Sedan tidigare är två kommundelar i Huddinge – Vårby och Skogås – med på listan över utsatta områden. När polisen i veckan uppdaterade listan kom även Grantorp/Visättra i Flemingsberg med. Nu kräver Socialdemokraterna i Huddinge åtgärder för att öka tryggheten i kommunen och lyfter frågan till debatt i fullmäktige. – Huddinge har styrts av…

Läs mer

Äldreomsorgen riskerar nedskärningar igen

Pressmeddelande 2021-10-13 För ett år sedan försökte den moderatledda koalitionen lägga ner den kommunala hemtjänsten i Huddinge. Nu riskerar äldreomsorgen nya nedskärningar vilket framgår av vård- och omsorgsnämndens yttrande över inriktningen för det moderatledda styrets budget. Nedskärningar på 55 miljoner kronor motsvarar 108 undersköterskor, vilket är var femte undersköterska i den kommunala äldreomsorgen.   – Huddinge…

Läs mer
facebook Twitter Email