Fler lärare har stärkt läsningen och minskat stressen

I Mittenstyrets budget för 2023 gjordes en riktad satsning på att anställa totalt 30 nya lärare, varav minst en till lärare på varje grundskola med ett lågstadium. Sedan dess har Huddinges lärartäthet förbättrats kraftigt. Från att ha haft Stockholms läns lägsta lärartäthet ligger kommunen nu i nivå med länssnittet. Under förra året hade Huddinge den…

Läs mer

Tävlingshall för basket planeras i Huddinge

På tisdag beslutar kultur- och fritidsnämnden att utreda möjligheten för en godkänd tävlingshall för basket i Fleminghallen i Flemingsberg. – Basket är en populär sport här i Huddinge, och Huddinge basket är en viktig del i att vi kan erbjuda våra barn och unga en meningsfull fritid. En godkänd tävlingshall kommer att bli ett lyft…

Läs mer

Bostad Först implementeras i Huddinge kommun

Bostad Först är en evidensbaserad metod som innebär att hemlösa som samtidigt lider av psykisk ohälsa eller lever med missbruk och beroende får en egen bostad och tillgång till vårdinsatser. Nu beslutar socialnämnden att implementera Bostad Först som metod i Huddinge kommun. – I grund och botten handlar detta om medmänniskors rätt till ett tak…

Läs mer

Flera nya fotbollsplaner planeras i Huddinge

En inomhushall för fotboll, en ny 11-spelsplan på Nytorps mosse och vid Björkängshallen, och konstgräs på grusplanerna vid Vistaskolan och Segeltorpsskolan. Det ingår i Mittenstyrets plan för att utveckla fotbollen i Huddinge. – Alla barn som växer upp i Huddinge ska ha tillgång till en meningsfull fritid. Idrotten minskar klyftor, lägger grunden för ett sunt…

Läs mer

Rekordmånga familjer i Huddinge tar del av förebyggande insatser

Genom hembesök med socialtjänsten, föräldrastödsgrupper och en ökad närvaro av föräldrarådgivare har antalet barn, ungdomar och familjer som tar del av tidiga och förebyggande insatser inom Huddinge kommun ökat kraftfullt. Det presenteras i socialnämndens verksamhetsberättelse för 2023. – Ska vi skapa trygga familjeförhållanden och ett långsiktigt förebyggande arbete måste fler familjer nås, och de måste…

Läs mer

Huddinges öppna fritidsverksamhet ska bli tillgänglig för fler

Fler 10 till 12-åringar i Huddinge ska ha möjlighet att ta del av den öppna fritidsverksamheten. Kultur- och fritidsnämnden och grundskolenämnden kommer nu att fördjupa sitt samarbete för att fler barn och unga ska få en meningsfull fritid. – Det här är ett strålande exempel på ett viktigt samarbete mellan olika nämnder och aktörer som…

Läs mer

Det trygghetsskapande arbetet i Huddinge stärks

Huddinge kommun tar ett samlat grepp om det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, vilket framgår ur kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2024. Åtgärder så som fler trygghetskameror ska fortsätta. – Vi har sett en tydlig effekt av de trygghetskameror som satts upp. Polisen menar att de har lett till att öppna drogscener har stängts, att fler kunnat åtalas…

Läs mer

Året i kommunfullmäktige

Den 11 december hölls årets sista kommunfullmäktige i Huddinge. Här listar vi ett axplock av den politik Mittenstyret genomfört under året: • 74 fler lärare i våra kommunala grundskolor • Utökat antalet trygghetskameror • Stärka skolorna i utsatta områden • Påbörja införandet av heltid som norm i äldreomsorgen • Fler föräldrarådgivare och fältsekreterare • Stärkt…

Läs mer

Mittenstyret stärker skolor i utsatta områden

Grundskolenämnden fattar under tisdagen beslut om att tydligare rikta det socioekonomiska tillägget till de skolor i Huddinge som har de största utmaningarna. – Huddinge är idag en av landets mest segregerade kommuner. För att bryta segregationen måste vi ha en skola som kompenserar för våra elevers olika bakgrund och förutsättningar. Att tydligare rikta det socioekonomiska…

Läs mer

Hållbarare arbetsliv i äldreomsorgen

Tillsammans med Kommunal besökte Sara Heelge Vikmång (S) äldreboendet Tallgården för ett samtal om hur vi skapar hållbarare arbetsliv för personal inom äldreomsorgen. Genom en fastare bemanning med fler heltidsanställda kommer äldreomsorgens kvalitet att öka. Huddinge kommun har beslutat att gå över till heltid som norm – i det arbetet är det viktigt att arbetsmiljön…

Läs mer
facebook Twitter Email