Kommunstyrelsen 20 september

Idag var det kommunstyrelse i Huddinge. Tack för ett bra möte – vi har tagit många viktiga beslut som leder kommunen framåt. Ärenden vi diskuterat är bland annat hur Huddinge ska bli mer äldrevänligt, hur vi stärker minoriteters rättigheter och upprustningen av Rådsparken. Se hela ärendelistan på kommunens hemsida: Kommunstyrelsen Sara Heelge Vikmång (S)

Läs mer

Huddinges skolraster ska förebygga mobbning och trakasserier

Grundskolenämnden i Huddinge har beslutat att ta fram en gemensam modell för de kommunala skolornas rastverksamhet. Syftet är att skapa inkluderande raster som förebygger risken för mobbning och trakasserier.

– Vi ser att konflikter i skolan ofta startar på rasten och följer med in i klassrummet. Genom en organiserad och inkluderande rastverksamhet kan vi förebygga mobbning och trakasserier, öka tryggheten och trivseln i skolan, och i förlängningen bidra till höjda kunskapsresultat, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd och ordförande i grundskolenämnden. Grundskolenämnden har gett barn-…

Läs mer

Huddinge ska bekämpa utmattning bland skolpersonalen

Den arbetsrelaterade utmattningen bland Huddinges skolpersonal har varit hög under många år. Nu har grundskolenämnden beslutat att prioritera ett metodiskt arbete för att komma till rätta med problemet.

– För att varje barn ska få lyckas i skolan måste de mötas av skicklig och behörig personal. Därför gjorde vi en politisk satsning på att anställa 30 nya lärare i Huddinge under 2023. Men det räcker inte. Vi måste också säkerställa en hållbar arbetssituation och minska sjukskrivningarna. Den höga arbetsrelaterade utmattningen som Huddinges skolor…

Läs mer

Oacceptabla neddragningar på pendeltågstrafiken i Huddinge

SL:s nya tidtabell på Södertäljelinjen innebär glesare pendeltågstrafik förbi Stuvsta, Huddinge C och Flemingsberg. Jag förstår den frustrationen som det här har skapat bland Huddingebor. Pendeltåget är helt avgörande för att livet i Huddinge ska fungera. Det är helt oacceptabelt med så många störningar och med så låg turtäthet som det är just nu. Därför…

Läs mer

MITTENSTYRE FÖR HUDDINGE GÖR SKILLNAD

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Huddingepartiet bildade Mittenstyre för Huddinge efter valet 2022. Vi är överens om att driva på för att Huddinge ska bli mer jämlikt, tryggt och hållbart. Vi ska aldrig vänja oss vid skjutningar och gängvåld i våra bostadsområden. Förebyggande och tidiga insatser kommer alltid att vara mer lönsamma i längden och vi…

Läs mer

Socialdemokraterna i Huddinge söker ombudsman   

Socialdemokraterna i Huddinge vill växa och bli än mer närvarande runt om i Huddinge. Vill du vara med och göra det jobbet tillsammans med oss – sök jobbet som ombudsman!   Om arbetsplatsen   Socialdemokraterna i Huddinge är kommunens största parti och är, efter Stockholm, länets största lokala partiorganisation. Genom sex geografiska föreningar, sidoorganisationernas lokalavdelningar och våra medlemmar…

Läs mer

Huddinge inför gratis mensskydd i skolan

Pressmeddelande 1 juni 2023 Alla grundskolor i Huddinge ska erbjuda kostnadsfria mensskydd. Det framgår av grundskolenämndens arbetsplan för 2023. Beslutet är en del av den politiska överenskommelsen mellan Mittenstyret och Vänsterpartiet. – I Huddinges skolor ska alla elever känna sig trygga och kunna koncentrera sig på lektionerna. Om det inte finns tillgängliga mensskydd är det…

Läs mer

Mittenstyret tar nu ytterligare steg för att göra Huddinge mer äldrevänligt

Pressmeddelande 30 maj 2023 I Huddinge beräknas åldersgruppen 65–79 år öka med 15 procent fram till 2030 ochgruppen 80 år och äldre med 53 procent. Kommunstyrelsen tar nu nästa steg för attutveckla Huddinge kommun som äldrevänlig kommun genom att inkluderaäldreperspektivet i kommunens alla verksamheter framöver och redan nu se överaktiviteter och åtgärder som främjar äldre….

Läs mer

Invigning av Kräpplaparken

I fredags invigde kommunalrådet Emil Högberg (S) Kräpplaparken i Stuvsta. En modern park med varierat innehåll som attraherar både barn, unga och vuxna. En grön mötesplats för alla Stuvstabor!

Läs mer

Gratis frukost till Huddinges alla elever

Kommunalrådet Rasmus Lenefors (S) intervjuas i Svenska Dagbladet – SvD om gratis frukost till Huddinges alla elever. Han pekar på att Huddinge är en segregerad kommun med tre bostadsområden som räknas som utsatta. Det är främst där det har gått åt mer mat i skolbespisningen sedan priserna på bland annat mat stigit. – Vi tror…

Läs mer
facebook Twitter Email