BOENDE I SKOGÅS OCH TRÅNGSUND SKA TYCKA TILL OM UTVECKLINGEN

Huddinge kommun har tagit fram ett förslag till utvecklingsplan för Skogås och Trångsund, som ska gälla fram till 2050. Boende i området har bjudits in till ett öppet möte om förslaget den 22 november klockan 17.00 på Östra gymnasiet i Trångsund. Utvecklingsplanen innehåller förslag på hur Skogås och Trångsund ska utvecklas för att östra Huddinge…

Läs mer

Huddinges lärartäthet har ökat mest i landet

Det har anställts 74 nya lärare i Huddinges kommunala grundskolor det senaste året. Det är utifrån kommunstorlek den högsta procentuella ökningen av lärare i hela landet. – Skickliga och behöriga lärare är avgörande för att varje elev ska få lyckas i skolan. Därför är jag stolt över att Mittenstyret, trots de ekonomiskt svåra tider vi…

Läs mer

Mittenstyret: nya bostäder, bättre gång- och cykelvägar och tryggare offentliga miljöer

Nya bostäder, utbyggnad och upprustning av gång- och cykelvägar och en storsatsning på mer belysning är några av de nya projekt som återfinns i Plan för samhällsbyggnad som antogs av kommunfullmäktige i november. – I vår samhällsplanering inför 2024 finns en stor bredd med projekt som gör Huddinge grönare, tryggare och till en ännu mer…

Läs mer

Ny satsning på 10 mnkr till Huddinges mest utsatta skolor

Skolsegregationen har under lång tid lett till att öka skillnaderna i skolresultat och därmed ge barn och ungdomar olika förutsättningar att lyckas vidare i livet. Skolmisslyckanden ökar risken att hamna på glid, och det är vår främsta prioritering att måste stoppa nyrekryteringen. Sara Heelge Vikmång (S) och Nujin Alacabek (V) besökte Annerstaskolan i Flemingsberg och…

Läs mer

Ytterligare medel för ökad trygghet

Mittenstyret förstärker Huddinge kommuns trygghetsarbete för att svara mot den våldsvåg som pågått under hösten. Förslaget tas fram i form av ett ordförandeförslag i samband med kommunstyrelsens delårsrapport. Trygghetspaketet är en satsning utöver besluten i mål- och budget 2023 och delårsrapporten per april. – Vi måste samla hela samhällets kraft för att slå tillbaka mot gängkriminaliteten och…

Läs mer

Fler heltidsanställda ska göra Huddinge till en mer äldrevänlig kommun

Vård- och omsorgsnämnden tillförs ytterligare 30 miljoner kronor årligen. Detta meddelar Mittenstyre för Huddinge i Mål och budget 2024. Utöver satsningen på 30 miljoner kompenseras nämnden för ökade lokalkostnader, volymer, pensioner och 1 procents lönekompensation. Det innebär ett totalt tillskott på 5,53 procent. Mittenstyret ska även fortsätta arbetet med att införa heltid som norm.   –…

Läs mer

Så fortsätter Mittenstyret att prioritera skolan

Mittenstyret fortsätter prioritera skolan. Det framgår i styrets förslag till Mål och budget för 2024 som innehåller tillskott om 88,3 miljoner till utbildningsnämnderna. Utöver det finns pengar för ökade lokalkostnader, pensioner och 1 procents lönekompensation. I Mittenstyrets budget tillförs grundskolenämnden 57,5 miljoner kronor per år. Räknat i kronor per 6-15-åring innebär förslaget en ökning på…

Läs mer

Mittenstyre för Huddinge presenterar Mål och budget 2024 – Trygghet i en svår tid

Samhället står inför tuffa ekonomiska utmaningar, klimatkris och stor oro i vår omvärld. Samtidigt upplevs en våldsvåg där gängvåldet eskalerar och vi har bara den senaste tiden upplevt flera sprängningar och bränder i våra bostadsområden. – Sverige och Huddinge befinner sig i en historiskt svår tid. Vi måste samla hela samhällets kraft och slå tillbaka…

Läs mer

Kommentar på bristerna i lokalvård

Tidigare i år privatiserades lokalvården i Huddinge. Beslutet fattades av det förra politiska styret. Efter att städningen privatiserades har den fungerat dåligt på flera håll. Inte minst i skolan. Elever och personal har mötts av smutsiga toaletter, kladdiga golv och överfulla papperskorgar. Det är oacceptabelt. Varje barn ska känna sig trygg i att kunna gå…

Läs mer

Träff om pendeltågstrafiken

En fungerande pendeltågstrafik är nödvändig för tusentals Huddingebor. Mittenstyre för Huddinge bjöd därför in Region Stockholm för samtal om pendeltågssituationen. Vi träffade under torsdagen trafikregionråd Anton Fendert (MP), regionråd Jens Sjöström (S) och trafikpolitisk talesperson Michaela Haga (C).  

Vi delar fullt ut frustrationen över pendeltågstrafiken med så många störningar och så låg turtäthet på Södertäljelinjen som trafikerar Flemingsberg, Huddinge och Stuvsta. När pendeltågstrafiken inte fungerar är det svårt att få ihop vardagen med jobb, skola och fritidsaktiviteter. Situationen just nu är oacceptabel.  Som företrädare för regionens näst största kommun med tusentals pendlare till…

Läs mer
facebook Twitter Email