Mittenstyret stärker skolor i utsatta områden

Grundskolenämnden fattar under tisdagen beslut om att tydligare rikta det socioekonomiska tillägget till de skolor i Huddinge som har de största utmaningarna.

– Huddinge är idag en av landets mest segregerade kommuner. För att bryta segregationen måste vi ha en skola som kompenserar för våra elevers olika bakgrund och förutsättningar. Att tydligare rikta det socioekonomiska tillägget till de skolor som har de största utmaningarna är ett viktigt steg för att varje barn, oavsett vilket område de bor i, ska få lyckas i skolan, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd och ordförande i grundskolenämnden.

Enligt skollagen ska en socioekonomisk resursfördelning ske utifrån elevers bakgrund i syfte att utjämna de skillnader som finns mellan elevers förutsättningar att nå målen.

Under tisdagen beslutar grundskolenämnden att revidera modellen för fördelning av socioekonomiskt tillägg i Huddinge. Syftet är att stärka de skolor som har de största utmaningarna.

Nuvarande modell för socioekonomisk resursfördelning riktar inte bidragen lika tydligt till skolor med störst utmaningar, vilket innebär att dessa skolor inte har kunnat använda stödet till exempelvis att öka lärartätheten. 

facebook Twitter Email