Så ska en meningsfull fritid öka tryggheten

Mittenstyre för Huddinge höjer ramarna för kultur- och fritidsnämnden för andra året i rad. För 2024 innebär det en ökning med 16 procent.

Kultur och fritid har en viktig roll i det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i kommunen. Ökningen kommer leda till ett stärkt och breddat utbud fritidsaktiviteter runt om i Huddinge. 

– Det här är efterlängtade satsningar för många Huddingebor. Mer meningsfull och aktiv fritid för våra barn och unga är väl investerade pengar som ger många ringar på vattnet – till exempel i form av en ökad samhällsgemenskap och bättre livschanser. De som arbetar på fritidsgårdarna och i föreningslivet ser varje dag behoven hos våra barn och unga, och vet vad som behövs för att fler ska få förutsättningar att delta i fritidsaktiviteter, säger Eeva Laine (S), kommunalråd och ordförande för kultur- och fritidsnämnden. 

Styret inför också en ny föreningsmiljon som ska stärka föreningar i utsatta områden. Föreningsmiljonen kommer bland annat att finansiera lovaktiviteter, arrangemang och spontanaktiviteter.  

Idag kl. 14.30 besöker kommunalrådet Eeva Laine föreningen Meningsfull Fritid i Skogås. Fritidsverksamheten Meningsfull Fritid riktar sig till 10 till 12-åringar. Det är ett samarbete med skolan, föreningslivet, fältassistenter och Svenska kyrkan. 

– Det finns en risk att barn i de åldrarna hamnar mellan fritids och fritidsgårdarnas målgrupper. När vi får rapporter om att kriminella gäng rekryterar allt lägre i åldrarna är det extra viktigt att varje barn har tillgång till bra ledarledda fritidsaktiviteter att delta i och har fler vuxna att vända sig till, säger Eeva Laine (S), kommunalråd och ordförande för kultur- och fritidsnämnden. 

facebook Twitter Email