Det trygghetsskapande arbetet i Huddinge stärks

Huddinge kommun tar ett samlat grepp om det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, vilket framgår ur kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2024. Åtgärder så som fler trygghetskameror ska fortsätta.

– Vi har sett en tydlig effekt av de trygghetskameror som satts upp. Polisen menar att de har lett till att öppna drogscener har stängts, att fler kunnat åtalas tack vare bevismaterialet och att tryggheten stärkts på de platser där bevakningen byggts ut. Under 2024 planerar vi därför för nya trygghetskameror i Masmo, Vårby och Huddinge centrum och i fler av kommunens skolor, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun. 

Huddinge ska utvecklas genom fler företagsetableringar och arbetstillfällen, där Kungens kurva och Flemingsberg pekas ut som särskilt viktiga. I det långsiktiga trygghetsarbetet ingår ett hållbart samhällsbygge där socioekonomiskt utsatta områden ska stärkas i samverkan med kommunen, fastighetsägare, näringsliv och föreningsliv. 

– En av våra största samhällsutmaningar är segregationen, vi behöver bygga på ett sätt som gör alla bostadsområden i Huddinge trivsamma. Så människor i olika livssituationer ska bo kvar och fler ska vilja flytta till områden som idag är socioekonomiskt utsatta. Därför prioriterar vi att bevara en hög byggtakt som siktar på blandade bostadsformer, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Ett urval av verksamhetsplanen: 

  • Huddinge kommun ska bli en mer attraktiv arbetsgivare genom att förbättra arbetsmiljön. 
  • Huddinge ska bli en äldrevänlig kommun. Det innebär att ett äldreperspektiv ska genomsyra alla beslut.  
  • Kommunen ska utveckla en plan för ökat valdeltagande. 
  • Arbetet mot välfärdskriminalitet intensifieras. 
  • Kommunens verksamhet klimatanpassas och beredskapen inför extrema väderförhållanden stärks. 
  • Arbetet med det nya kommunhuset och huvudbiblioteket fortsätter. Under våren förväntas fullmäktige ta ställning till beslut om genomförande och ansökan om bygglov att ske. 

Verksamhetsplanen antogs 31 januari 2024. Läs den här.

facebook Twitter Email