Året i kommunfullmäktige

Den 11 december hölls årets sista kommunfullmäktige i Huddinge. Här listar vi ett axplock av den politik Mittenstyret genomfört under året:

• 74 fler lärare i våra kommunala grundskolor

• Utökat antalet trygghetskameror

• Stärka skolorna i utsatta områden

Påbörja införandet av heltid som norm i äldreomsorgen

• Fler föräldrarådgivare och fältsekreterare

• Stärkt arbetet för att upptäcka och bekämpa mäns våld mot kvinnor

• Allt klart för 800 nya student- och forskarbostäder i Flemingsberg

• Utökad satsning på trygghet genom ny belysning

• Öka antalet platser i kommunala kulturskolan

• Förstärkt avhopparverksamhet och påbörjat projektet Sluta skjut

• Gratis frukost i skolan

• Huddinge ska bli en äldrevänlig kommun

• Påbörjat arbete för den nya Huddingehallen

• Ett nytt minoritetspolitiskt program

• Utvecklingsplan för Kungens kurva, där en helt ny stadsdel ska växa fram

• Satt i gång planering för nyproducerade lägenheter – i västra Skogås, Vårby gård, Trångsund och Segeltorp

• Upprustning av Rådsparken och Mossparken, med ny lekutrustning, belysning, planteringar med mera

• Beslut om nya lokaler för kulturskolan i centrala Huddinge

facebook Twitter Email