Mittenstyret: nya bostäder, bättre gång- och cykelvägar och tryggare offentliga miljöer

Nya bostäder, utbyggnad och upprustning av gång- och cykelvägar och en storsatsning på mer belysning är några av de nya projekt som återfinns i Plan för samhällsbyggnad som antogs av kommunfullmäktige i november.

– I vår samhällsplanering inför 2024 finns en stor bredd med projekt som gör Huddinge grönare, tryggare och till en ännu mer attraktiv kommun att leva och bo i. Vi satsar både på att offentliga miljöer ska bli tryggare och trivsammare samtidigt som vi planerar för nya bostäder som ska passa Huddingebor i olika skeden i livet. Det är ett hållbart sätt att växa som kommun, säger Emil Högberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Bostadsbyggandet planeras runt om i kommunen. Bland de helt nya projekten märks 90 nya lägenheter i Skogås och i Trångsund planeras kommunens första kooperativa hyresrätter. Det planeras också nya radhus i Segeltorp och nyproducerade lägenheter i Vårby gård.

Kommunens eget bostadsbolag Huge är med och utvecklar Huddinge. Förutom de bostäder som bolaget just nu bygger i Trångsund och Flemingsberg tillkommer nu ett projekt med lägenheter i ett så kallat ”kombohus” i Vårby gård.

– Bostadskön är lång. Det är därför viktigt att kommunens allmännyttiga bostadsföretag ser till att det byggs. Kombohusen är ett nytt koncept för Huddinge, som är framtaget för att hålla nere byggkostnaderna och i slutändan ge mer rimliga hyror. Bostadsfrågorna är viktiga för människors välfärd och jag är stolt och glad över att Huge bidrar med fler bostäder och med att hålla nere kostnaderna, säger Ann-Marie Högberg (S), ordförande i Huge.

Nya projekt som ska utveckla våra offentliga miljöer innefattar bland annat ett utegym vid Långängen i Segeltorp, upprustning av Milstensparken i Snättringe, tryggare gångstråk i Flemingsberg och en utredning om bättre gång- och cykelförbindelser till Gömmaren.

– Genom att utveckla Huddinge med nya bostäder, arbetsplatser, parker och lekplatser samtidigt som vi skyddar en stor del av vår natur blir Huddinge bättre både för de som flyttar hit och för oss som redan bor här, säger Emil Högberg.

Plan för samhällsbyggnad är en del av Mittenstyrets Mål och budget 2024 som kommunfullmäktige beslutade om 6 november.

facebook Twitter Email