BOENDE I SKOGÅS OCH TRÅNGSUND SKA TYCKA TILL OM UTVECKLINGEN

Huddinge kommun har tagit fram ett förslag till utvecklingsplan för Skogås och Trångsund, som ska gälla fram till 2050. Boende i området har bjudits in till ett öppet möte om förslaget den 22 november klockan 17.00 på Östra gymnasiet i Trångsund.

Utvecklingsplanen innehåller förslag på hur Skogås och Trångsund ska utvecklas för att östra Huddinge ska vara en plats där det är bra att bo och verka, men även besöka.

– Skogås och Trångsund har alla möjligheter att utvecklas på ett sätt som gör området ännu mer attraktivt, tryggt och trivsamt. Med en strategisk utvecklingsplan som bland annat handlar om hur och var nya bostäder, skolor och parker ska byggas och hur människor lättare ska kunna mötas får vi bättre möjligheter att planera för framtidens Skogås och Trångsund, säger Emil Högberg (S), kommunalråd och ordförande för samhällsbyggnadsutskottet.

Det öppna mötet kommer handla om hur området ska bli och vilka kvaliteter och funktioner som behövs. Till exempel var i området människor ska kunna mötas och hur mötesplatserna ska se ut, i vilken ordning projekt ska byggas och när de ska byggas.

– Mittenstyret vill fånga upp idéer för ett levande lokalsamhälle för invånarna i Skogås och Trångsund. Det handlar om att utveckla mötesplatser, och att skapa plats för nya företag och arbetsplatser. Nu vill vi ha dialog med invånarna för att fånga upp önskemål och behov för östra Huddinge, säger Tomas Selin (C), kommunalråd och vice ordförande för samhällsbyggnadsutskottet.

Du kan läsa mer om förslaget och även tycka till om det digitalt på kommunens hemsida. Den sista dagen att lämna sina synpunkter är den 28 februari 2024

facebook Twitter Email