Huddinges lärartäthet är nu bättre än länssnittet

På två år har Huddinge gått från att ha lägst lärartäthet i Stockholms län till att ha högre lärartäthet än länssnittet. – Skickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för att våra elever ska få en lyckad skolgång. Efter flera år med lägst lärartäthet i länet är jag därför stolt och glad över att vi…

Läs mer

Nu byggs framtidens samhälle i Flemingsberg

Flemingsberg står inför en omfattande utveckling där det planeras för nya bostäder, fler arbetsplatser och nya kollektivtrafiksförbindelser. Utvecklingen kommer innebära ett ökat resande. Därför beslutar kommunstyrelsen i Huddinge kommun nu om ett mobilitets- och parkeringsprogram som ska bidra till att alla resor till, från och inom Flemingsberg ska vara fossilfria till 2050. Redan till 2030…

Läs mer

Sara Heelge Vikmångs 1 maj-tal

1 maj 2024, Gula gången Flemingsberg: Mötesdeltagare, förstamajfirare Vad roligt att se er alla här i Flemingsberg för att fira och uppmärksamma arbetarrörelsens högtidsdag. Idag samlas vi under parollen gemensamt ansvar för Sverige. Vi samlas i svåra tider: med krig i vårt närområde, med en samhällsekonomi där många hushåll har svårt att få pengarna att…

Läs mer

Östra grundskolans anpassade grundskola blir tillgänglig för fler

Grundskolenämnden har beslutat att utöka verksamheten i den anpassade grundskolan i Östra grundskolan så att den också kan ta emot elever i låg- och mellanstadiet. Därmed kan fler elever erbjudas skolgång i sitt närområde. – Fler elever får nu nära till sin skola. Med ett låg- och mellanstadium får Östra grundskolans anpassade grundskola också bättre…

Läs mer

Skogås växer med 264 nya bostäder

Nu har första spadtaget tagits för fyra nya flerbostadshus i Skogås. – Nu växer och utvecklas Skogås – det i en tid när det nästan dagligen rapporteras om byggkris och en byggtakt som stannat av. Bostäderna betyder mycket för många och kommer göra det möjligt att bo bra och hållbart i Skogås genom hela livet,…

Läs mer

Fler lärare har stärkt läsningen och minskat stressen

I Mittenstyrets budget för 2023 gjordes en riktad satsning på att anställa totalt 30 nya lärare, varav minst en till lärare på varje grundskola med ett lågstadium. Sedan dess har Huddinges lärartäthet förbättrats kraftigt. Från att ha haft Stockholms läns lägsta lärartäthet ligger kommunen nu i nivå med länssnittet. Under förra året hade Huddinge den…

Läs mer

Tävlingshall för basket planeras i Huddinge

På tisdag beslutar kultur- och fritidsnämnden att utreda möjligheten för en godkänd tävlingshall för basket i Fleminghallen i Flemingsberg. – Basket är en populär sport här i Huddinge, och Huddinge basket är en viktig del i att vi kan erbjuda våra barn och unga en meningsfull fritid. En godkänd tävlingshall kommer att bli ett lyft…

Läs mer

Bostad Först implementeras i Huddinge kommun

Bostad Först är en evidensbaserad metod som innebär att hemlösa som samtidigt lider av psykisk ohälsa eller lever med missbruk och beroende får en egen bostad och tillgång till vårdinsatser. Nu beslutar socialnämnden att implementera Bostad Först som metod i Huddinge kommun. – I grund och botten handlar detta om medmänniskors rätt till ett tak…

Läs mer

Flera nya fotbollsplaner planeras i Huddinge

En inomhushall för fotboll, en ny 11-spelsplan på Nytorps mosse och vid Björkängshallen, och konstgräs på grusplanerna vid Vistaskolan och Segeltorpsskolan. Det ingår i Mittenstyrets plan för att utveckla fotbollen i Huddinge. – Alla barn som växer upp i Huddinge ska ha tillgång till en meningsfull fritid. Idrotten minskar klyftor, lägger grunden för ett sunt…

Läs mer

Rekordmånga familjer i Huddinge tar del av förebyggande insatser

Genom hembesök med socialtjänsten, föräldrastödsgrupper och en ökad närvaro av föräldrarådgivare har antalet barn, ungdomar och familjer som tar del av tidiga och förebyggande insatser inom Huddinge kommun ökat kraftfullt. Det presenteras i socialnämndens verksamhetsberättelse för 2023. – Ska vi skapa trygga familjeförhållanden och ett långsiktigt förebyggande arbete måste fler familjer nås, och de måste…

Läs mer
facebook Twitter Email