Verksamhetsbesök hos XNK Therapeutics AB

Idag besökte Emil Högberg, tillträdande kommunalråd och ordförande för Huddinges samhällsbyggnadsutskott, XNK Therapeutics som är ett immunterapiföretag. Verksamheten arbetar med behandling och prevention av cancer genom att utveckla NK-cellbaserade terapier. Upptäckten om NK-celler gjordes i Flemingsberg och idag fortsätter XNK Therapeutics arbetet med att utveckla ett läkemedel för framtidens cancerbehandling på samma plats.

Läs mer

Bibliotek och café till Fleminghallen

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att Flemingsbergs bibliotek och ett nytt café kommer att öppnas i Fleminghallen. – Genom att öppna bibliotek och café i Fleminghallen når vi flera målsättningar. Biblioteket får bättre lokaler än tidigare och vi skapar en gemensam plats för idrott, kultur och umgänge. Samtidigt löser vi också det mångåriga problemet med…

Läs mer

Rådsparken ska rustas upp

Kommunstyrelsen fattade idag beslut om att rusta upp den populära Rådsparken i centrala Huddinge. Upprustningen omfattar bl.a. ny lekrustning, nya träningsredskap till utegymmet samt blomster- och trädplanteringar. Byggnationen planeras påbörjas andra halvåret 2023. – Rådsparken är en av Huddinges mest besökta parker och ett populärt utflyktsmål för skol- och förskoleklasser. För att parken även fortsatt…

Läs mer

Nytt idrottscentrum planeras vid Kvarnbergsplan

Kommunstyrelsen har idag fattat beslut om att planera för både en ny simhall och en ny idrottshall i centrala Huddinge. – Med sin närhet till kollektivtrafik och flera högstadie- och gymnasieskolor är Kvarnbergsplan en strategiskt lämplig plats för att skapa ett nytt idrottscentrum med både ny simhall och en ny stor idrottshall, säger Emil Högberg…

Läs mer

En meningsfull vardag för Huddinges invånare

Mittenstyret har presenterat sitt budgetförslag för 2023. Att satsa på kultur- och fritid är att bana väg för demokrati, fler jobb och en meningsfull vardag för invånarna i Huddinge kommun. – Konsten, kulturen, idrotten och föreningslivet bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Ett starkt kultur- och föreningsliv är en förutsättning för…

Läs mer

Våra prioriteringar på samhällsbyggnadsfrågor

Mittenstyret har presenterat sitt budgetförslag för 2023. Att prioritera samhällsbyggnadsfrågor är en förutsättning för att Huddinge ska kunna utvecklas och växa som kommun. Arbetet ska ske i dialog med Huddingeborna och de som vill vara med och utveckla Huddinge. – Samhällsplaneringen ska bidra till hela kommunens utveckling och att alla som lever, bor och verkar…

Läs mer

Riktade satsningar på tryggheten

Den här veckan har vi presenterat Mittenstyrets första budget där en av de viktigaste prioriteringarna gäller tryggheten. – Tre områden i vår kommun finns med på polisens lista över utsatta områden. Huddingeborna förtjänar bättre. Därför satsar vi cirka 38 mnkr till varje år för att stärka arbetet mot hedersrelaterat förtryck, intensifiera arbetet emot mäns våld…

Läs mer

Fler lärare till Huddinges skolor

Huddinges nya mittenstyre har presenterat sin första budget. En av de viktigaste satsningarna i budgeten är att anställa fler lärare i skolan. – Fler lärare i Huddinges skolor, för mer kunskap, ordning och studiero, var Socialdemokraternas viktigaste vallöfte. Därför är jag glad och stolt över att Mittenstyret tillsammans i vår första budget kan gå fram…

Läs mer

Mittenstyrets budget 2023

Huddinges nya mittenstyre – som utgörs av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Huddingepartiet – presenterar idag sitt förslag till mål och budget för 2023. Budgeten innehåller offensiva satsningar på fler lärare, ökad trygghet och den gröna omställningen. –      I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Men under lång tid har Huddinges skolor präglats av…

Läs mer

Socialdemokraternas budgetförslag

Socialdemokraternas förslag till statsbudget för år 2023 får kommuner och regioner 12 miljarder i generella statsbidrag. Socialdemokraterna ökar även likvärdighetsbidraget med en miljard för år 2023 jämfört med regeringens budget.  Likvärdighetsbidraget är utformat för att särskilt stötta skolor med tuffa förutsättningar. För Huddinge kommun skulle det innebära över 100 miljoner kr i ökade statsbidrag varav…

Läs mer
facebook Twitter Email