Nu sänks inkomstkraven hos Huge

Huge har tagit beslut om att sänka inkomstkraven för att kunna hyra en lägenhet.

I det nya ägardirektivet från kommunen har Mittenstyre för Huddinge tillsammans med Vänsterpartiet givit bolaget i uppdrag att se över sin uthyrningspolicy och utreda de inkomstkrav som är uppställda. Inkomstkraven ska där så är möjligt sänkas.
 
   – Kommunens eget bolag, Huge, ska förstås kunna erbjuda bostäder åt Huddingeborna. Det gäller också de som kanske har svårare ekonomiska förutsättningar, unga som vill flytta hemifrån, pensionärer, nyskilda och barnfamiljer. Det har varit svårt med de höga krav som fanns tidigare, vilket inneburit att många som har det tuffast ekonomiskt har hänvisats till ett ännu dyrare andrahandsboende, säger Ann-Marie Högberg (S), ordförande för Huge.
 
Den nya nivån innebär att hyresgästen som lägst ska ha kvar Kronofogdens normalbelopp när hyran är betald.
 
   – Huge ska i egenskap av ett allmännyttigt bostadsbolag inte ha inkomstkrav som stänger ute låginkomsttagare, fattigpensionärer, deltidsarbetande, sjuka och arbetslösa. Vi är därför stolta över att nu ha fått igenom en sänkning av inkomstkravet. Man ska inte behöva vara höginkomsttagare för att kunna hyra lägenhet i Huddinge, säger Britt Björneke (V), 1:a vice ordförande i Huge.

Beslutet genomförs med start 1 januari 2024.
 
Kronofogdens normalbelopp för år 2023 är fastställt till 5 717 kronor för en ensamstående vuxen eller 9 445 kronor för sammanlevande makar eller sambor. I beloppet ingår kostnader för sådant som mat, kläder och andra hushållskostnader och hänsyn tas till hushållets sammansättning.

facebook Twitter Email