Ny satsning på 10 mnkr till Huddinges mest utsatta skolor

Skolsegregationen har under lång tid lett till att öka skillnaderna i skolresultat och därmed ge barn och ungdomar olika förutsättningar att lyckas vidare i livet. Skolmisslyckanden ökar risken att hamna på glid, och det är vår främsta prioritering att måste stoppa nyrekryteringen. Sara Heelge Vikmång (S) och Nujin Alacabek (V) besökte Annerstaskolan i Flemingsberg och…

Läs mer

Ytterligare medel för ökad trygghet

Mittenstyret förstärker Huddinge kommuns trygghetsarbete för att svara mot den våldsvåg som pågått under hösten. Förslaget tas fram i form av ett ordförandeförslag i samband med kommunstyrelsens delårsrapport. Trygghetspaketet är en satsning utöver besluten i mål- och budget 2023 och delårsrapporten per april. – Vi måste samla hela samhällets kraft för att slå tillbaka mot gängkriminaliteten och…

Läs mer

Fler heltidsanställda ska göra Huddinge till en mer äldrevänlig kommun

Vård- och omsorgsnämnden tillförs ytterligare 30 miljoner kronor årligen. Detta meddelar Mittenstyre för Huddinge i Mål och budget 2024. Utöver satsningen på 30 miljoner kompenseras nämnden för ökade lokalkostnader, volymer, pensioner och 1 procents lönekompensation. Det innebär ett totalt tillskott på 5,53 procent. Mittenstyret ska även fortsätta arbetet med att införa heltid som norm.   –…

Läs mer

Så fortsätter Mittenstyret att prioritera skolan

Mittenstyret fortsätter prioritera skolan. Det framgår i styrets förslag till Mål och budget för 2024 som innehåller tillskott om 88,3 miljoner till utbildningsnämnderna. Utöver det finns pengar för ökade lokalkostnader, pensioner och 1 procents lönekompensation. I Mittenstyrets budget tillförs grundskolenämnden 57,5 miljoner kronor per år. Räknat i kronor per 6-15-åring innebär förslaget en ökning på…

Läs mer

Mittenstyre för Huddinge presenterar Mål och budget 2024 – Trygghet i en svår tid

Samhället står inför tuffa ekonomiska utmaningar, klimatkris och stor oro i vår omvärld. Samtidigt upplevs en våldsvåg där gängvåldet eskalerar och vi har bara den senaste tiden upplevt flera sprängningar och bränder i våra bostadsområden. – Sverige och Huddinge befinner sig i en historiskt svår tid. Vi måste samla hela samhällets kraft och slå tillbaka…

Läs mer

Kommentar på bristerna i lokalvård

Tidigare i år privatiserades lokalvården i Huddinge. Beslutet fattades av det förra politiska styret. Efter att städningen privatiserades har den fungerat dåligt på flera håll. Inte minst i skolan. Elever och personal har mötts av smutsiga toaletter, kladdiga golv och överfulla papperskorgar. Det är oacceptabelt. Varje barn ska känna sig trygg i att kunna gå…

Läs mer

Träff om pendeltågstrafiken

En fungerande pendeltågstrafik är nödvändig för tusentals Huddingebor. Mittenstyre för Huddinge bjöd därför in Region Stockholm för samtal om pendeltågssituationen. Vi träffade under torsdagen trafikregionråd Anton Fendert (MP), regionråd Jens Sjöström (S) och trafikpolitisk talesperson Michaela Haga (C).  

Vi delar fullt ut frustrationen över pendeltågstrafiken med så många störningar och så låg turtäthet på Södertäljelinjen som trafikerar Flemingsberg, Huddinge och Stuvsta. När pendeltågstrafiken inte fungerar är det svårt att få ihop vardagen med jobb, skola och fritidsaktiviteter. Situationen just nu är oacceptabel.  Som företrädare för regionens näst största kommun med tusentals pendlare till…

Läs mer

Kommunstyrelsen 20 september

Idag var det kommunstyrelse i Huddinge. Tack för ett bra möte – vi har tagit många viktiga beslut som leder kommunen framåt. Ärenden vi diskuterat är bland annat hur Huddinge ska bli mer äldrevänligt, hur vi stärker minoriteters rättigheter och upprustningen av Rådsparken. Se hela ärendelistan på kommunens hemsida: Kommunstyrelsen Sara Heelge Vikmång (S)

Läs mer

Huddinges skolraster ska förebygga mobbning och trakasserier

Grundskolenämnden i Huddinge har beslutat att ta fram en gemensam modell för de kommunala skolornas rastverksamhet. Syftet är att skapa inkluderande raster som förebygger risken för mobbning och trakasserier.

– Vi ser att konflikter i skolan ofta startar på rasten och följer med in i klassrummet. Genom en organiserad och inkluderande rastverksamhet kan vi förebygga mobbning och trakasserier, öka tryggheten och trivseln i skolan, och i förlängningen bidra till höjda kunskapsresultat, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd och ordförande i grundskolenämnden. Grundskolenämnden har gett barn-…

Läs mer

Huddinge ska bekämpa utmattning bland skolpersonalen

Den arbetsrelaterade utmattningen bland Huddinges skolpersonal har varit hög under många år. Nu har grundskolenämnden beslutat att prioritera ett metodiskt arbete för att komma till rätta med problemet.

– För att varje barn ska få lyckas i skolan måste de mötas av skicklig och behörig personal. Därför gjorde vi en politisk satsning på att anställa 30 nya lärare i Huddinge under 2023. Men det räcker inte. Vi måste också säkerställa en hållbar arbetssituation och minska sjukskrivningarna. Den höga arbetsrelaterade utmattningen som Huddinges skolor…

Läs mer
facebook Twitter Email