Mittenstyre för Huddinge presenterar Mål och budget 2024 – Trygghet i en svår tid

Samhället står inför tuffa ekonomiska utmaningar, klimatkris och stor oro i vår omvärld. Samtidigt upplevs en våldsvåg där gängvåldet eskalerar och vi har bara den senaste tiden upplevt flera sprängningar och bränder i våra bostadsområden.

– Sverige och Huddinge befinner sig i en historiskt svår tid. Vi måste samla hela samhällets kraft och slå tillbaka mot gängen. Mittenstyrets budget för 2024 prioriterar därför det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna, skolan, tryggheten och socialtjänsten. Välfärden måste värnas samtidigt som den gröna omställningen måste fortsätta, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.  

Det är trygghet, hållbarhet och jämlikhet som är i fokus i Mittenstyrets budget.  

– Vi vill rusta människor för framtiden. Det är därför vi prioriterar skolan och lärarna, och att fler människor ska ta sig från utanförskap till arbete och studier, säger Tomas Selin (C), gruppledare för Centerpartiet.  

Mittenstyret förstärker arbetet med Miljöprogrammet och naturvårdande insatser. Samtidigt som Huddinge Samhällsfastigheter tilldelas närmare 100 mnkr i investeringsmedel för första delen av ett energieffektiviseringsprojekt. 

– Trygghet och säkerhet handlar också om beredskap inför klimatkrisens utmaningar. Därför investerar vi i naturvård, återställande av våtmarker och energieffektiviseringar för en hållbar och trygg framtid, säger Anders Lönroth (MP), gruppledare för Miljöpartiet.  

Huddinge ska fortsätta utvecklas som en äldrevänlig kommun och upprätthålla kvaliteten inom vård och omsorg.  

– Vår vision är att skapa en verksamhet och kommun där våra äldre invånare kan känna sig trygga och uppskattade. Vi är övertygade om att en äldrevänlig kommun gynnar oss alla och skapar en mer inkluderande och hållbar framtid, säger Christian Stulen (HP), partiledare för Huddingepartiet.  

Mittenstyret föreslår ett resultatmål på 1 procent kombinerat med ekonomiska förstärkningar till alla nämnder för att värna välfärden och tryggheten. Dessutom ges kompensation till samtliga nämnder för höjda hyror och för de kraftigt ökande pensionskostnaderna som uppgår till totalt 10 procent av kommunens kostnader 2024 samt 1 procent i lönekompensation. 

Mittenstyret lägger fram en budget med gemensamt mål att forma ett jämlikt, tryggt och hållbart Huddinge. Huddinge kommun leds av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Huddingepartiet, tillsammans har partierna ett valtekniskt samarbete med Vänsterpartiet. 

Ett urval av Mittenstyrets budgetprioriteringar: 

  • 22 mnkr för att öka personaltätheten och stärka arbetsmiljön i förskolan  
  • 57,5 mnkr på skolan och lärare så att fler elever lär sig mer, studieron förbättras och tryggheten i skolan kan öka. 
  • 34 mnkr till insatser på socialtjänsten ska arbeta uppsökande och förebyggande och förhindra att unga rekryteras till gängen. 
  • 2 mnkr för ökad trygghet i kommunens utemiljöer.  
  • 3,4 mnkr för en ökad meningsfull fritid i form av idrott, kulturskola, fritidsgårdar, scouting och annan föreningsdriven och ledarledd verksamhet. 
  • 30 mnkr för att upprätthålla kvaliteten i vård- och omsorgsnämndens verksamheter.  
  • 4,9 mnkr för att stärka miljöprogrammets måluppfyllelse samt till att öka friluftsmiljöns tillgänglighet och attraktivitet.  
  • 100 mnkr investeringsmedel tilldelas HUSF för första del av projekt för energieffektivisering. 

Praktisk information 
Tisdag 17 oktober presenterar Mittenstyret sitt förslag till Mål och budget 2024.
Presentationen äger rum på Kvarnbergsskolan och sänds på sociala medier kl. 08.00.
Måndag 6 november fattar kommunfullmäktige beslut om Mål och budget 2024.

Läs hela budgetförslaget här.

facebook Twitter Email