Huddinge ska bekämpa utmattning bland skolpersonalen

Den arbetsrelaterade utmattningen bland Huddinges skolpersonal har varit hög under många år. Nu har grundskolenämnden beslutat att prioritera ett metodiskt arbete för att komma till rätta med problemet.

– För att varje barn ska få lyckas i skolan måste de mötas av skicklig och behörig personal. Därför gjorde vi en politisk satsning på att anställa 30 nya lärare i Huddinge under 2023. Men det räcker inte. Vi måste också säkerställa en hållbar arbetssituation och minska sjukskrivningarna. Den höga arbetsrelaterade utmattningen som Huddinges skolor har haft under många år är oacceptabel och måste brytas. Det är i grunden en fråga om respekt för skolans personal, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd och ordförande i grundskolenämnden.

Den arbetsrelaterade utmattningen i Huddinges skolor har varit hög under många år. Grundskolenämnden i Huddinge har nu gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att prioritera ett strukturerat och metodiskt arbete för att minska den arbetsrelaterade utmattningen bland pedagogisk personal.

Förvaltningen ska senast på nämndens sammanträde i december presentera en långsiktig handlingsplan mot den arbetsrelaterade utmattningen som ska pågå under hela mandatperioden.

Under fredagen kommer grundskolenämndens ordförande Rasmus Lenefors att besöka Annerstaskolan i Flemingsberg för en dialog om skolans framgångsrika arbete mot arbetsrelaterad utmattning. Media är välkomna till besöket.

facebook Twitter Email