Ytterligare medel för ökad trygghet

Mittenstyret förstärker Huddinge kommuns trygghetsarbete för att svara mot den våldsvåg som pågått under hösten.

Förslaget tas fram i form av ett ordförandeförslag i samband med kommunstyrelsens delårsrapport. Trygghetspaketet är en satsning utöver besluten i mål- och budget 2023 och delårsrapporten per april.

– Vi måste samla hela samhällets kraft för att slå tillbaka mot gängkriminaliteten och den otrygghet som sprids i spåren av skjutningar, sprängningar och mordbränder. De pengar som vi föreslår ska tillföras ska användas brett för att förebygga kriminalitet och öka tryggheten runt om i Huddinge, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Tillskottet till trygghetsskapande initiativ möjliggör ett införande av bland annat nattvandring i Flemingsberg och Vårby och extra lovaktiviteter på fritidsgårdarna. Samtidigt vill Mittenstyret öka personalsäkerheten för socialtjänstens medarbetare samt satsa på trygghetsskapande åtgärder och underhåll i fysiska miljöer.

– Fler trygga vuxna ute minskar otryggheten och risken för våld och missbruk. Därför tänker vi införa nattvandring i fler områden och öka stödet till grannsamverkan. Men vi ska även ta omedelbara krafttag mot otryggheten, bland annat genom att dubblera trygghetsvärdarna, stärka bekämpandet av välfärdskriminalitet samt genom fler trygghetskameror på gator och torg, säger Aza Cheragwandi (S), kommunalråd och ordförande i socialnämnden.

Ett urval av Mittenstyrets ordförandeförslag:

  • Nattvandring i Flemingsberg och Vårby gård
  • Motverka tillgång till sprängmedel
  • Dubbla trygghetsvärdar
  • Stärka arbetet mot välfärdsbrott
  • Öka grannsamverkan
  • Tryggare miljö i Visättra genom bland annat förbättrad belysning i tunneln från pendeltåget
  • Öka säkerheten och tryggheten hos medarbetare inom socialtjänsten
  • Söka tillstånd för att installera ännu fler kameror
  • Extra lovaktiviteter fritidsgårdarna
  • Utbildning i pågående dödligt våld i skolan

Alla satsningar i innevarande förslag är engångssatsningar under 2023 av ej ramhöjande karaktär. Utöver de nämnda satsningarna på ökad trygghet och brottsförebyggande åtgärder tillskjuter Mittenstyret medel för att förbättra läromedel och böcker på bibliotek. Styret stärker också underhållet av utemiljöer för att öka trivsel och trygghet. Totalt uppgår summan i ordförandeförslaget till 11,45 miljoner kr.

Kommunstyrelsens delårsrapport behandlas fredag den 27 oktober. Läs hela förslaget i den bifogade filen.


 Bifogade filer

 Ordförandeförslaget

facebook Twitter Email