Fler heltidsanställda ska göra Huddinge till en mer äldrevänlig kommun

Vård- och omsorgsnämnden tillförs ytterligare 30 miljoner kronor årligen. Detta meddelar Mittenstyre för Huddinge i Mål och budget 2024.

Utöver satsningen på 30 miljoner kompenseras nämnden för ökade lokalkostnader, volymer, pensioner och 1 procents lönekompensation. Det innebär ett totalt tillskott på 5,53 procent. Mittenstyret ska även fortsätta arbetet med att införa heltid som norm.  

– Vi går nu vidare med att införa heltid som norm inom äldreomsorgen. Det kommer ge bättre kontinuitet i omsorgen av våra äldre och möjliggöra ett hållbart och jämställt arbetsliv, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.  

1,5 miljoner avsätts för motverkandet av äldres ofrivilliga ensamhet. Kommunstyrelsen tilldelas även 4 miljoner kronor årligen för att främja social hållbarhet, demokrati och äldreperspektivet inom kommunala frågor. 

– Dessa medel kommer inte bara stärka lokaldemokratin utan även påskynda integrationen av ett äldreperspektiv i hela vår kommunkoncern samt motverka äldres ofrivilliga ensamhet. Detta är en del av vårt åtagande att skapa en inkluderande och äldrevänlig kommun och där kvaliteten i Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är i fokus, säger Christian Stulen, kommunalråd och partiledare för Huddingepartiet. 

Kommunfullmäktige fattar beslut om Mål och budget 2024 den 6 november. Heltid som norm inom äldreomsorgen är en del av överenskommelsen mellan Mittenstyret och Vänsterpartiet. 

facebook Twitter Email