Huddinges skolraster ska förebygga mobbning och trakasserier

Grundskolenämnden i Huddinge har beslutat att ta fram en gemensam modell för de kommunala skolornas rastverksamhet. Syftet är att skapa inkluderande raster som förebygger risken för mobbning och trakasserier.

– Vi ser att konflikter i skolan ofta startar på rasten och följer med in i klassrummet. Genom en organiserad och inkluderande rastverksamhet kan vi förebygga mobbning och trakasserier, öka tryggheten och trivseln i skolan, och i förlängningen bidra till höjda kunskapsresultat, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd och ordförande i grundskolenämnden.

Grundskolenämnden har gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en Huddingemodell för rastverksamhet för samtliga av de kommunala skolorna. Modellen kommer bygga på goda exempel från några av Huddinges kommunala skolor som har en framgångsrik rastverksamhet. Syftet är att skapa en inkluderande rastverksamhet och att förebygga risken för utsatthet, mobbning och trakasserier.

facebook Twitter Email