Lärarsatsning på lågstadiet

I sin första budget gör Huddinges nya mittenstyre en satsning på fler lärare i skolan. Satsningen kommer att riktas mot samtliga lågstadier i Huddinge. Utöver det kommer de fem skolor med de största socioekonomiska utmaningarna att kunna anställa ytterligare en lärare.  – Lärarna är skolans viktigaste resurs. Genom ytterligare en lärare i samtliga lågstadier i…

Läs mer

Rasmus Lenefors, kommunalråd, tackar för förtroendet.

Läs mer

Huddinge får ett klimat- och miljöutskott

Huddinge ska gå före i den gröna omställningen. Mittenstyret kommer därför att inrätta ett nytt klimat- och miljöutskott.   – Att värna om klimat och miljö innebär att vi bygger ett långsiktigt starkare Huddinge. För att öka takten i den gröna omställningen kommer Mittenstyret under våren att inrätta ett nytt utskott, klimat- och miljöutskottet, under…

Läs mer

Ny lokal för fritidsgård i Flemingsberg

Alla unga ska ha en meningsfull fritid, det menar Mittenstyre för Huddinge. Därför är det glädjande att fritidsgården Ungzon öppnar upp igen i Flemingsberg.  – Att prioritera kultur- och fritid är att prioritera våra unga och vår välfärd. Oavsett vem du är och vart du bor ska alla ungdomar kunna ha en träffpunkt för kreativitet,…

Läs mer

Verksamhetsbesök hos XNK Therapeutics AB

Idag besökte Emil Högberg, tillträdande kommunalråd och ordförande för Huddinges samhällsbyggnadsutskott, XNK Therapeutics som är ett immunterapiföretag. Verksamheten arbetar med behandling och prevention av cancer genom att utveckla NK-cellbaserade terapier. Upptäckten om NK-celler gjordes i Flemingsberg och idag fortsätter XNK Therapeutics arbetet med att utveckla ett läkemedel för framtidens cancerbehandling på samma plats.

Läs mer

Bibliotek och café till Fleminghallen

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att Flemingsbergs bibliotek och ett nytt café kommer att öppnas i Fleminghallen. – Genom att öppna bibliotek och café i Fleminghallen når vi flera målsättningar. Biblioteket får bättre lokaler än tidigare och vi skapar en gemensam plats för idrott, kultur och umgänge. Samtidigt löser vi också det mångåriga problemet med…

Läs mer

Rådsparken ska rustas upp

Kommunstyrelsen fattade idag beslut om att rusta upp den populära Rådsparken i centrala Huddinge. Upprustningen omfattar bl.a. ny lekrustning, nya träningsredskap till utegymmet samt blomster- och trädplanteringar. Byggnationen planeras påbörjas andra halvåret 2023. – Rådsparken är en av Huddinges mest besökta parker och ett populärt utflyktsmål för skol- och förskoleklasser. För att parken även fortsatt…

Läs mer

Nytt idrottscentrum planeras vid Kvarnbergsplan

Kommunstyrelsen har idag fattat beslut om att planera för både en ny simhall och en ny idrottshall i centrala Huddinge. – Med sin närhet till kollektivtrafik och flera högstadie- och gymnasieskolor är Kvarnbergsplan en strategiskt lämplig plats för att skapa ett nytt idrottscentrum med både ny simhall och en ny stor idrottshall, säger Emil Högberg…

Läs mer

En meningsfull vardag för Huddinges invånare

Mittenstyret har presenterat sitt budgetförslag för 2023. Att satsa på kultur- och fritid är att bana väg för demokrati, fler jobb och en meningsfull vardag för invånarna i Huddinge kommun. – Konsten, kulturen, idrotten och föreningslivet bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Ett starkt kultur- och föreningsliv är en förutsättning för…

Läs mer

Våra prioriteringar på samhällsbyggnadsfrågor

Mittenstyret har presenterat sitt budgetförslag för 2023. Att prioritera samhällsbyggnadsfrågor är en förutsättning för att Huddinge ska kunna utvecklas och växa som kommun. Arbetet ska ske i dialog med Huddingeborna och de som vill vara med och utveckla Huddinge. – Samhällsplaneringen ska bidra till hela kommunens utveckling och att alla som lever, bor och verkar…

Läs mer
facebook Twitter Email