Årets centrumaktör

Idag besökte kommunstyrelsens ordförande Sara Heelge Vikmång (S) och kommunalrådet Annie Östlund (C) årets centrumaktör 2022, Festerix i Huddinge centrum

Läs mer

Huddinge höjer ambitionerna för den kommunala kulturskolan

Pressmeddelande 16 maj 2023 Kulturskolan når idag knappt 5 procent av Huddinges barn och unga mellan 6-19 år genom den avgiftsbelagda undervisningen, och tillhör därmed bland de av länets kommuner som når lägst antal barn och unga med kulturskolans verksamhet. Nu höjer Huddinge ambitionerna för den kommunala kulturskolan. Syftet är att nå fler elever avseende…

Läs mer

Huddinge hyllar!

Kommunalråden Rasmus Lenefors (S) och Tomas Selin (C), och ordförande i förskolenämnden Louise Rollins (MP) hade förmånen att få vara med och leda galan Huddinge hyllar, där vi delade ut pris till årets lärare, årets pedagog och årets chef. Vi hyllade de som varje dag gör ovärderliga insatser för att våra barn och elever ska…

Läs mer

Ärengunns lekpark är invigd

I dag invigde vi Ärengunns park i Glömsta som blev klar under vintern. Det bjöds på fika och ansiktsmålning, och kommunalrådet Emil Högberg (S) klippte bandet

Läs mer

Mittenstyret tar ytterligare steg för att fler ska kunna ladda sin elbil

Pressmeddelande 3 maj 2023 Ett viktigt steg för att klara klimatmålen är att ställa om transportsektorn. För att underlätta för Huddingebor med elbil vill nu Mittenstyret att det ska bli lättare att ladda sin bil på kommunens infartsparkeringar – i Huddinge C, Stuvsta, Skogås och Trångsund.  Utifrån analyser av dagens användning samt att merparten av…

Läs mer

Huddinge inför gratis frukost i skolan

Pressmeddelande 2 maj 2023 Alla grundskolor i Huddinge ska erbjuda kostnadsfri frukost för sina elever. Det beslutade grundskolenämnden i sin verksamhetsplan för 2023. Beslutet är en del av den politiska överenskommelsen mellan Mittenstyret och Vänsterpartiet. – En kurrande mage är ett hinder för koncentration och lärande. Att erbjuda gratis frukost i skolan är därför ett…

Läs mer

Vi ska bygga ett Huddinge som håller ihop

I dag träffade Socialdemokraterna i Huddinge finansborgarrådet @karinwanngård och ordförande i exploateringsnämnden @AndersÖsterberg i Stockholm Stad. Det var ett samtal om det nya styrets stora satsning Fokus Järva. Det är en långsiktig satsning för alla dem som bor och är verksamma i Järvafältet. Projektet kräver långsiktiga investeringar och handlingskraft. Ett viktigt samtal där vi fick…

Läs mer

Huddinges lärartäthet har förbättrats kraftigt

Pressmeddelande Huddinges lärartäthet har förbättrats kraftigt. Från att ha haft Stockholm läns lägsta lärartäthet har Huddinges satsningar på att öka lärartätheten lett till att Huddinges lärartäthet nu ligger i nivå med länssnittet. – Skickliga och behöriga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för att våra elever ska lyckas i skolan. Socialdemokraterna har under många år…

Läs mer

Ny översiktsplan för Huddinge kommun antagen

Pressmeddelande Den 24 april beslutade kommunfullmäktige att anta en ny översiktsplan för Huddinge kommun. Översiktsplanen täcker hela kommunen och ger generella riktlinjer kring hur bebyggelse, naturområden och infrastruktur i hela Huddinge ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanens fyra mål skapar inriktning för kommunen fysiska planering. Målen visar vägen för en hållbar samhällsutveckling i Huddinge fram till…

Läs mer

Två nya rektorsområden

Fler elever ska lära sig mer. Det är vårt viktigaste skolpolitiska mål. Vi kommer att organisera våra skolor på bästa sätt för att uppnå det. Jag är därför glad över att vi i grundskolenämnden nu har fattat beslut om att skapa två nya rektorsområden i Huddinge:  Källbrinks rektorsområde bestående av Källbrinksskolan, Stenmoskolan och Skogskällan. Östras rektorsområde…

Läs mer
facebook Twitter Email