Kommentar på bristerna i lokalvård

Tidigare i år privatiserades lokalvården i Huddinge. Beslutet fattades av det förra politiska styret. Efter att städningen privatiserades har den fungerat dåligt på flera håll. Inte minst i skolan. Elever och personal har mötts av smutsiga toaletter, kladdiga golv och överfulla papperskorgar. Det är oacceptabelt.

Varje barn ska känna sig trygg i att kunna gå på toaletten, när som helst under dagen. Alla som vistas i skolan ska känna att lokalerna blir ordentligt städade. Inget annat duger.

Från Mittenstyret har vi varit tydliga. Städningen måste bli bättre. Nu görs fler kvalitetskontroller. Problem dokumenteras och felanmäls. Arbetsgruppen som följer frågan utökas och förstärks.

Kommunen har hittills delat ut 84 stycken viten till städleverantörer. Åtgärderna för att förbättra städningen kommer fortsätta tills det är rent och fräscht i våra skolor.

Rasmus Lenefors (S), kommunalråd och ordförande för grundskolenämnden

facebook Twitter Email