Så fortsätter Mittenstyret att prioritera skolan

Mittenstyret fortsätter prioritera skolan. Det framgår i styrets förslag till Mål och budget för 2024 som innehåller tillskott om 88,3 miljoner till utbildningsnämnderna. Utöver det finns pengar för ökade lokalkostnader, pensioner och 1 procents lönekompensation.

I Mittenstyrets budget tillförs grundskolenämnden 57,5 miljoner kronor per år. Räknat i kronor per 6-15-åring innebär förslaget en ökning på 5,8 procent. 

– Fler elever ska lära sig mer. Det är vårt viktigaste mål för Huddinges skolor. Därför är jag stolt över att Mittenstyret, trots ekonomiskt svåra tider, kan fortsätta investera i skolan och värna våra skickliga lärare, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd med ansvar för grundskolan. 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden tillförs medel för att kunna höja gymnasiepengen med 3,4 procent, vilket motsvarar 7,5 miljoner kronor. Därutöver höjs programersättningen för introduktionsprogrammen, motsvarande 1,3 miljoner kronor. 

– För att rusta Huddinges ungdomar för arbetslivet och högre studier måste vi långsiktigt uppvärdera gymnasieskolan, och här är ett viktigt tillskott. Jag är stolt över att Mittenstyret har fortsatt fokus på höjd NPF-kompetens och att utmana barn och elever med särskild begåvning, från förskola till gymnasium, säger Tomas Selin (C), kommunalråd med ansvar för gymnasium och arbetsmarknad. 

Huddinge kommuns Mål och budget 2024 beslutas av kommunfullmäktige 6 november. 

facebook Twitter Email