Ny satsning på 10 mnkr till Huddinges mest utsatta skolor

Skolsegregationen har under lång tid lett till att öka skillnaderna i skolresultat och därmed ge barn och ungdomar olika förutsättningar att lyckas vidare i livet. Skolmisslyckanden ökar risken att hamna på glid, och det är vår främsta prioritering att måste stoppa nyrekryteringen.

Sara Heelge Vikmång (S) och Nujin Alacabek (V) besökte Annerstaskolan i Flemingsberg och fick möjlighet att höra om skolans arbete med att öka kunskapsresultaten och skapa trygga skolmiljöer för alla elever.

De fick också berätta om förstärkningen av den socioekonomiska fördelningen på 10 miljoner kronor som är en överenskommelse i nästa års budget.   Men vad innebär det här förslaget förenklat? Jo, att våra skolor i socioekonomiskt svaga områden, exempelvis i Vårby, Flemingsberg/Visättra och Skogås, får mer resurser. Dessa ska i första hand användas till fler lärare och annan elevnära personal.

facebook Twitter Email