Träff om pendeltågstrafiken

En fungerande pendeltågstrafik är nödvändig för tusentals Huddingebor. Mittenstyre för Huddinge bjöd därför in Region Stockholm för samtal om pendeltågssituationen. Vi träffade under torsdagen trafikregionråd Anton Fendert (MP), regionråd Jens Sjöström (S) och trafikpolitisk talesperson Michaela Haga (C).  

Vi delar fullt ut frustrationen över pendeltågstrafiken med så många störningar och så låg turtäthet på Södertäljelinjen som trafikerar Flemingsberg, Huddinge och Stuvsta. När pendeltågstrafiken inte fungerar är det svårt att få ihop vardagen med jobb, skola och fritidsaktiviteter. Situationen just nu är oacceptabel. 

Som företrädare för regionens näst största kommun med tusentals pendlare till både jobb, skola och fritidsaktiviteter förväntar vi oss en tätare trafik så fort som möjligt.

facebook Twitter Email