Flera nya fotbollsplaner planeras i Huddinge

En inomhushall för fotboll, en ny 11-spelsplan på Nytorps mosse och vid Björkängshallen, och konstgräs på grusplanerna vid Vistaskolan och Segeltorpsskolan. Det ingår i Mittenstyrets plan för att utveckla fotbollen i Huddinge.

– Alla barn som växer upp i Huddinge ska ha tillgång till en meningsfull fritid. Idrotten minskar klyftor, lägger grunden för ett sunt liv och skapar de sammanhang och gemenskaper som är viktiga för alla barn och unga, och i förlängningen också för ett tryggt och välfungerande samhälle. För att trösklarna in i idrottandet ska motverkas behöver vi ha fler fotbollsplaner runt om i hela kommunen, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Ett första steg tas nu genom att kultur- och fritidsnämnden beslutar om sin behovsplan för lokaler och anläggningar den 26 mars.  

– Fotbollen är den största idrotten i Huddinge och vi är glada över att vi nu kan både upprusta befintliga fotbollsplaner och även bygga nya. 11-spelsplanen på Nytorps mosse vet vi är speciellt efterfrågad, därför känns det extra roligt att gå vidare med planeringen av den, säger Eeva Laine (S), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Att lägga konstgräs på grusplanerna vid Vistaskolan och Segeltorpsskolan är också prioriterat.  

– Att lägga konstgräs på grusplanerna på Vistaskolan och Segeltorpsskolan är efterlängtat. Det kommer bidra till bättre skolidrott och roligare rast- och fritidsverksamhet. Det kommer också vara till gagn för föreningslivet och ett lyft för de boende i området, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd och ordförande i grundskolenämnden.  

Det här är Mittenstyrets förslag för att utveckla fotbollen i Huddinge:  

  • Inomhushall för fotboll 
  • Ny 11-spelsplan vid Björkängshallen 
  • Utreda förutsättningar för en till 11-spelsplan på Nytorps Mosse 
  • Konstgräs på grusplanerna på Vistaskolan och Segeltorpsskolan 
  • En permanentning och utveckling av Vretens BP 
  • Översyn av behov av läktare till fotbollsplaner 

Just nu pågår också redan beslutade upprustningar av fotbollsplanerna på Kvarnbergsskolan och Mörtviksskolan. Även 11-spelsplanerna på Nytorps mosse och Källbrink kommer att rustas upp under året. 

facebook Twitter Email