Fler lärare har stärkt läsningen och minskat stressen

I Mittenstyrets budget för 2023 gjordes en riktad satsning på att anställa totalt 30 nya lärare, varav minst en till lärare på varje grundskola med ett lågstadium. Sedan dess har Huddinges lärartäthet förbättrats kraftigt.

Från att ha haft Stockholms läns lägsta lärartäthet ligger kommunen nu i nivå med länssnittet. Under förra året hade Huddinge den högsta procentuella ökningen av lärare i hela landet. 

På torsdagen besökte Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande, och Rasmus Lenefors (S), grundskolenämndens ordförande, Visättraskolan för att se hur reformen påverkat kvaliteten i undervisningen. På Visättraskolan har en extra lärare möjliggjort ett trelärarsystem i årskurs 1. 

– 2022 gick vi till val på fler lärare, vilket vi kunnat leverera på. Det har varit kul att se resultatet när lärartätheten ökat men det är någonting speciellt med att se förändringen i praktiken. Idag fick vi höra hur den ökade lärartätheten innebär minskad stress för personalen och bättre förutsättningar till att utvecklas för eleverna, säger Sara Heelge Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande 

Trelärarsystemet på Visättraskolan innebär att det arbetar tre lärare på två klasser i årskurs 1. Konkreta förbättringar är att lärare får mer tid att rikta insatser mot elevernas individuella behov. Elever i behov av mindre sammanhang har minskat, man har märkt hur elevers framsteg i framför allt läsning förbättrats, berörda lärare upplever minskad arbetsrelaterad stress och det har dessutom frigjort stödresurser till övriga årskurser. 

– Elevens tid med en skicklig lärare är den enskilt viktigaste faktorn för en lyckad skolgång. Därför är det glädjande att se att satsningen på fler lärare har skapat förutsättningar för mer lärarledd undervisning och fler riktade insatser utifrån elevernas behov, säger Rasmus Lenefors (S), grundskolenämndens ordförande.  

facebook Twitter Email